Menu

Språk:

Nyheter


God jul och gott nytt år!

Balco önskar alla nya och befintliga kunder, rådgivare och samarbetspartners en riktig god jul och gott nytt år! Mer information om våra öppna balkonger och våra inglasade balkonger. Kontakta oss

40-talshuset fick nytt liv med luckan TwinView från Balco

När fasaden började falla av på 40-talshuset i Nyköping och armeringsjärnen på balkongerna börjat rosta beslöt Brf Mården att åtgärda allt på samma gång – och samtidigt passa på att

Balco satsar på solpaneler.

Balco expanderar och bygger ut huvudkontoret i Växjö. I samband med ombyggnationen monterar Ömangruppen solpaneler på det nya taket. I full drift beräknas solcellsanläggningen producera cirka 38 000 kWh per

Förbättrade ESG-betyg för Balco Group

Balco har tagit flera viktiga kliv inom sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna ger nu resultat i form av förbättrad ESG-risk rating. I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin

Ny grafisk profil ger oss ett kreativt ramverk

I takt med att vi växer finns behovet av ett enhetligt grafiskt uttryck som är lätt att bekanta sig med. Därför har vi valt att uppdatera och justera vårt grafiska

Balcos balkonger på hus i massivträ ger dubbla klimatvinster

Kvarteret Biologen, som omfattar 136 bostadsrätter och hyreslägenheter, håller just nu på att byggas mellan Teleborgsvägen och sjön Trummen i Växjö. De tre huskropparna byggs i massivträ av Värends Entreprenad

Balco bygger 142 nya inglasade balkonger i Kalix

De boende i Brf Kalixhus nr 3 på Lägergatan i Kalix ska få nya inglasade balkonger. Byggprojektet har precis inletts och det är totalt 142 lägenheter som omfattas av ombyggnaden.

Inglasade och öppna balkonger för hållbara renoveringar

I den andra utgåvan av Perspektiv Hållbarhet, en bilaga som ges ut tillsammans med Dagens Industri, kan du läsa om vårt arbete att bidra till ett mer hållbart boende i

Minskad användning av aluminium avgörande för miljön

De livscykelanalyser (LCA) som tillsammans med konsultföretaget Tyréns genomfördes under 2019 och 2020, visade att företagets största negativa klimatpåverkan ligger i förbrukningen av aluminium. Då aluminium är en central beståndsdel

Nytt förvärv stärker och kompletterar Balcos produkterbjudande

Balco Group AB har den 8 april 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget RK Teknik AB och dess dotterbolag. Tillträde sker i slutet av april 2021.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.