Om oss

Innovation – nyckeln till vår framgång

Från början var våra resurser små, men med entusiasm och hårt arbete kommer man långt. Idag är vi marknadsledande och våra öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa. Vi är också stolta över att våra innovativa lösningar har skänkt många människor ökad livskvalitet.

Vi stöttar och hjälper till genom hela byggprocessen, från de första funderingarna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Vi tar ansvar för miljön

Vi arbetar ständigt med att utveckla nya lösningar som kan bidra till att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Exempelvis är merparten av de material som används i våra inglasningssystem underhållsfria och återvinningsbara.

Material med lång livslängd och robusta konstruktioner bidrar till att göra våra produkter långsiktigt hållbara, både för plånboken och miljön. Dessutom tillverkar vi alla balkonger i moduler för att minimera transporterna

Fokus på kunden

För oss är det inte bara slutresultatet som räknas. Vi vill att alla våra kunder ska känna trygghet redan vid första kontakten. Därför har varje objekt bara en säljare och varje projekt en projektledare, helt enkelt en egen kontaktperson för stora som små frågor.

Trygg och stabil partner

Att investera i inglasade balkonger är ett stort beslut. Många människor är involverade i beslutsprocessen och en mängd frågor kommer att dyka upp under resans gång. Det är alltid lätt att missa något, därför är vi med under hela processen.

Leverantör till Balco

Balco samarbetar med ett antal partners och leverantörer för anskaffning av insatsvaror, produkter och tjänster. Grunden för all våra inköp härstammar ur samma syn- och förhållningsätt som vi har på vårt egna företag. Balco ställer därför krav på leverantören i enlighet med en speciellt framtagen uppförandekod för leverantörer som finns att läsa här.

Hållbar produktutveckling

Balco har sin produktion och produktutveckling i moderna och effektiva lokaler vid det svenska huvudkontoret i Växjö, där alla processer är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2. Detta är något som gör Balco unikt inom branschen. Det innebär en hög kvalitetsnivå genom alla delar av produktionen och att Balco tar stor hänsyn till miljön. Redan 2013 blev Balcos balkongräcken och balkonginglasningar CE-certifierade, enligt EN 1090-1, av Nordcert.

En dröm blev sann - Balco

En dröm som blev sann

Som många goda historier börjar även vår med en dröm om att lyckas. Drömmen hos en driven entreprenör som efter flera tuffa bakslag vägrade ge upp och bestämde sig för att visa världen att allt är möjligt – med ett rejält mått småländsk envishet och snille.

Det började med en cykel!

Våren 1987 var Lasse Björkman skuldsatt efter en konkurs och levde under mycket knappa förhållanden. En dag fick han höra talas om BPA:s planer på att bygga 500 balkonger till allmännyttans lägenheter i kvarteret Skatan i Växjö. Ett stort projekt värt ca 5 miljoner kronor. Det där kan jag lösa, tänkte Lasse och tog sin cykel, sin skiss och en bit plåt på pakethållaren och trampade ner till BPA:s kontor i stan.

En skeptisk skara herrar lyssnade och gav honom fyra veckor att ta fram en provbalkong. Lasse antog utmaningen och ägnade sin semester åt att med skrotmaterial, stålull och annat han kunde komma över, utveckla sin prototyp. Herrarna på BPA gillade vad de såg och Lasse landade sin första order. Det blev startskottet för Balco.

Stort engagemang och passion

Grundaren Lasse Björkmans envishet, engagemang och passion för nya utmaningar lever kvar i företaget. På Balco är ingenting omöjligt. Det är ett fint arv som vi förvaltar varje dag. Här hjälps alla åt för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Så byggde Lasse upp verksamheten för mer än 35 år sedan – och så fungerar det än i dag.

Läs historien bakom några av våra balkongprojekt.


Kvalitetsbevis som ger trygghet

Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.

Balco är certifierad enligt EN 1090-1 (Certnr: 1505-CPR-CS1017). Balco utfärdar prestandadeklaration och CE-märkning i enlighet med Byggproduktförordningen (EU) No 305/2011.

Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är medlemmar förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.

Den här symbolen visar att lösningen är unik för Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på detaljer som gör att helheten blir så mycket bättre.

Vår certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi arbetar i enlighet med ett certifierat verksamhetsledningssystem. Balco har varit certifierade inom dessa två standarder sedan 1999 och ser dessa system som stora framgångsfaktorer för vår tillväxt genom åren. Balcos certifikat finns här.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.