Om oss

Vi älskar balkonger!

Det är lika bra att säga det direkt: Vi älskar balkonger! Från början var våra resurser små, men med entusiasm och hårt arbete kommer man långt. Idag är vi marknadsledande och våra öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa. Vi är också stolta över att våra innovativa lösningar och eleganta design har skänkt många människor ökad livskvalitet.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Bara för dig

För oss är det inte bara slutresultatet som räknas. Vi vill att du ska känna trygghet redan vid första kontakten. Därför har varje objekt bara en säljare och varje projekt en projektledare – dina kontaktpersoner i stort som smått.

Trygg och stabil partner

Att investera i inglasade balkonger är ett stort beslut. Många människor är involverade i beslutsprocessen och en mängd frågor kommer att dyka upp under resans gång. Det är alltid lätt att missa något.

Hållbar produktutveckling

Balco har sin produktion i moderna och effektiva lokaler vid det svenska huvudkontoret i Växjö. Produktionsprocessen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2, vilket gör Balco unikt i branschen. Det innebär en hög kvalitetsnivå genom alla delar av produktionen samt att Balco tar stor hänsyn till miljön. I produktionen används enbart el som kommer från förnybara energikällor. Redan 2013 blev Balcos balkongräcken och balkonginglasningar CE-certifierade, enligt EN 1090-1, av Nordcert.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Personuppgiftshantering (GDPR)

För Balco är integritet viktigt och du som kund, leverantör, samarbetspartner eller arbetssökande ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Balco är öppna och ger dig information om hur dina personuppgifter hanteras när du har en affärsrelation med oss.

Balco AB, Älgvägen 4, 352 45 Växjö, med organisationsnummer 556299-4482 (Balco) är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om hur vi hanterar uppgifter som samlas in genom att klicka här.

Kvalitetsbevis som ger trygghet

Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg samarbetspartner.

Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.

Balco Patent Logotyp

Den här symbolen visar att lösningen är unik för Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på små detaljer som gör att helheten blir så mycket bättre.

ISO certifiering

Vår certifiering enligt ISO 9001 innebär att du får en kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför produktionen på ett för miljön skonsamt sätt.

Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är medlemmar förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

 

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

 

Balcos balkongräcken och balkonginglasningar blev CE-certifierade 2013, enligt EN 1090-1, av Nordcert. De är ett oberoende organ för CE-certifieringar med fokus på tillverkare av sammansatta stål- och aluminiumkonstruktioner. Nordcerts certifieringar ger oss rätten att märka alla våra produkter med deras officiellt tilldelade nummer, CE / 1505, och användandet av CE-logotypen.

 

 

Vi tar ansvar

Vi söker ständigt nya lösningar som kan bidra till att minska miljöpåverkan ytterligare i vår produktion och våra produkter. Exempelvis är huvudparten av de material som används i våra inglasningssystem underhållsfria och återvinningsbara.

Material med lång livslängd och robusta konstruktioner bidrar till att göra våra produkter långsiktigt hållbara, både för plånboken och miljön. Dessutom tillverkar vi alla balkonger i moduler för att minimera transporterna.