Inglasade balkonger

Din bästa investering

Skapa rum för livet: Balcos inglasade system ger möjlighet till större balkonger. Användbarheten ökar och hemmet får en härlig extra dimension.

Skydda fasaden: Livslängden för en balkong med en inglasning från Balco förlängs med över 50 år och med visst underhåll upp till 90 år jämfört med en oskyddad betongplatta på en öppen balkong. Inglasade balkonger skyddar inte bara fasaden utan minskar även underhållsbehovet på fönster och dörrar.

Minska buller: En inglasning dämpar effektivt trafikbuller och andra störande ljud. En integrerad inglasning från Balco sänker ljudet med upp till 20 dB.

Få bättre inomhusklimat: De inglasade balkongerna värmer tilluften innan den kommer in i lägenheterna. Effekten blir ett bättre termiskt inomhusklimat.

Släpp in ljuset: Rätt utformad kan en inglasning göra både balkong och lägenhet ljusare. Balkongens placering, vinkel och material hjälper till att fånga upp ljuset.

Fördelar med Balco - Inglasade balkonger

Fördelar med Balco

Sänk energikostnaderna: Inglasade balkonger minskar fastighetens uppvärmningskostnader med upp till 20 procent.

Öka trivseln: Inglasade balkonger används mer och bidrar till ökad trivsel och minskad omflyttning

Höj värdet: Inglasade balkonger gör fastighet och lägenheter mer attraktiva. Det bidrar till ett ökat marknadsvärde som gör investeringen långsiktigt lönsam.

Öka säkerheten: Eftersom de boende vistas mycket på sina inglasade balkonger ökar ”närvaron” i området runt fastigheten, vilket gör att skadegörelsen minskar.

Kontakta oss för mer information.