Inglasade balkonger

Inglasade balkonger för umgänge och njutning

Inglasade balkonger kan göra underverk med en trist fasad. Det har vi många bevis på. Våra unika balkonglösningar är en investering som förstärker husets karaktär och gör boendemiljön mer attraktiv. För de boende är det kanske framförallt insidan som skapar nya möjligheter. Balkongen ger hemmet en extra dimension och erbjuder en skyddad plats för umgänge och njutning.

Kontakta oss

Fördelar med inglasade balkonger

Inglasade balkonger från Balco ökar trivseln

Öka trivseln

En inglasad balkong gör det möjligt att njuta av balkongen året om, oavsett väderförhållandena. Balkongerna används mer och ökar således trivseln i området.

Inglasade balkonger från Balco höjer värdet på fastigheten

Höj värdet

Inglasade balkonger gör fastighet och lägenheter mer attraktiva. Det bidrar till ett ökat marknadsvärde som gör investeringen långsiktigt lönsam.

Inglasade balkonger från Balco ökar säkerheten i området

Öka säkerheten

Eftersom de boende vistas mycket på sina inglasade balkonger ökar ”närvaron” i området runt fastigheten, vilket gör att skadegörelsen minskar.

Inglasad balkong – Din bästa investering

Skapa rum för livet

Balcos inglasade system ger möjlighet till större balkonger. Användbarheten ökar och hemmet får en härlig extra dimension.

Inglasade balkonger från Balco kan ge större balkonger och skapar rum för livet
Skydda fasaden

Livslängden för en balkong med en inglasning från Balco förlängs med över 50 år och med visst underhåll upp till 90 år jämfört med en oskyddad betongplatta på en öppen balkong. Inglasade balkonger skyddar inte bara fasaden utan minskar även underhållsbehovet på fönster och dörrar.

Inglasade balkonger från Balco skyddar fasaden
Minska buller

En inglasning dämpar effektivt trafikbuller och andra störande ljud. En integrerad inglasning från Balco sänker ljudet med upp till 20 dB.

Inglasade balkonger från Balco minskar buller
Få bättre inomhusklimat

De inglasade balkongerna värmer tilluften innan den kommer in i lägenheterna. Effekten blir ett bättre termiskt inomhusklimat.

Inglasade balkonger från Balco ger bättre inomhusklimat
Släpp in ljuset

Rätt utformad kan en inglasning göra både balkong och lägenhet ljusare. Balkongens placering, vinkel och material hjälper till att fånga upp ljuset.

Inglasade balkonger från Balco ger bättre ljusinsläpp
Sänk energikostnaderna

Inglasade balkonger minskar fastighetens uppvärmningskostnader med upp till 20 procent.

Inglasade balkonger från Balco minskar energikostnader

Stora möjligheter med Balco

Balcos produkter erbjuder stora valmöjligheter när det gäller utformning, luckor, glas, färger och material. Denna flexibilitet ställer höga krav på oss som tillverkare och leverantör. Därför har våra konstruktörer hög teknisk kompetens och våra projektledare lång erfarenhet. Rätt utformade blir våra balkongsystem en viktig del av arkitekturen, där glaset bidrar till bättre livsmiljö och närmare kontakt med livet utanför.


Se hur våra populära luckor fungerar:
Ramförsedd lucka – Twin®
Ramfri lucka – Design™

Vårt inglasningssystem i detalj

Betongplattan

Förutsättningarna vid en balkongrenovering är alltid olika. Ibland finns det en befintlig balkongplatta, som går att behålla och förlänga. Ibland tillverkas en helt ny. Balcos balkongplatta består av en stålram med en integrerad platta i betong. Konstruktionen väger ungefär hälften så mycket som en traditionell betongplatta och har en vridstyv konstruktion med förberedda hål i stålramen för montage av inglasningspartierna. Därmed behövs ingen bearbetning i efterhand på byggplatsen. Allt stål rostskyddas genom varmförzinkning och eventuell pulverlackering. Betongen som används har hög hållfasthet. Armeringsjärnen är helt inkapslade för högsta möjliga korrosionsskydd, dels genom inkapsling, dels med hjälp av s.k. luftporbildare i betongen. Luftporbildare är små luftporer som gör betongen frostbeständig, då dessa fungerar som expansionskärl där vattnet kan frysa utan att förstöra betongen. Konstruktionen svarar väl upp till klassen för beräknad livslängd som är föreskriven för denna konstruktionstyp.

Infästning

Balcos erfarna beräkningsingenjörer dimensionerar varje enskilt balkongprojekt i enlighet med gällande normer och krav. Konstruktionen med en pelare som löper utmed fasaden är patenterad. Den fästs med en konsoll i grundmuren eller i ett fundament i marken. Därefter fäster man balkongplattan och taket i pelarna. Det vanligaste sättet och det Balco i första hand strävar efter att använda är så kallade dragstag från balkongplatta till pelare. I de fall där man inte kan lägga all last på huset får man nyttja en pelare i framkant av balkongen ner på fundamentet. Infästningarna anpassas efter varje projekt så att det matchar hus och övriga delar till inglasningen.

Luckor

Vid valet av lucka är det viktigt att tänka på hur den inglasade balkongen ska fungera. Ska balkongen gå att öppna helt? Från golv till tak? Eller är möjligheten att stänga ute regn och rusk det som lockar mest? Ska glasrutorna gå att putsa inifrån? Genom att besvara dessa få frågor blir valet av lucka lättare.

Balco

Ramförsedd lucka – Twin®

Med Balcos unika lucka Twin får man två system i ett, både maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan går nämligen både att öppna som en helt vanlig skjutlucka och vika in som en vikglaslucka.

Twinluckan är också smidig att hantera, allt som behövs är ett enkelt grepp vid ramen för att skjuta luckan åt sidan. När du vill vika in den fäller du bara ut det diskreta handtaget i luckans ram och viker lucka för lucka tills du har en helt öppen balkong. Smidigt när du vill putsa rutornas utsida.

Såhär fungerar vår ramförsedda lucka – Twin

Balco

Ramfri lucka – Design™

Vår lucka Design är marknadens mest stabila och tysta ramfria system och dessutom det enda som enkelt manövreras med enhandsfattning. Det skapar intrycket av en obruten yta eftersom luckans glas är i samma plan som bröstningsmaterialet.

Med en magnetnyckel som placeras på luckans nederkant lossas låstapparna, varpå man viker lucka för lucka inåt tills balkongen är helt öppen. Design har inga synliga handtag och är ett slimmat system. Avsaknaden av vertikala profiler skapar ett estetiskt tilltalande uttryck.

Såhär fungerar vår ramförsedda lucka – Design

Balco

Ramförsedd lucka – TwinView™

Med Balcos unika lucka TwinView får man två system i ett, både maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. TwinViews smalare aluminiumprofiler ger en mer öppen känsla inifrån balkongen, och vi blir ännu mer klimatsmarta, då vi har kunnat minska aluminiumet i ramprofilerna med 12 procent.

TwinView-luckan är också smidig att hantera, allt som behövs är ett enkelt grepp vid ramen för att skjuta luckan åt sidan. När du vill vika in den fäller du bara ut det diskreta handtaget i luckans ram och viker lucka för lucka tills du har en helt öppen balkong. Smidigt när du vill putsa rutornas utsida.

Såhär fungerar vår ramförsedda lucka – TwinView

Inglasningar

Gemensamt för alla Balcos inglasningar, förutom den höga kvaliteten, är de mjukt rundade profilerna utan onödiga plåtdetaljer, popnitar och tätningsmassor. Eftersom bröstningsmaterialet sätts i framkant på bottenprofilen blir balkongen dessutom ca10 cm djupare. Samtliga fronter har även inbyggda utanpåliggande fästen strax under den stabila rälsen anpassade för Balcos balkonglådor.

Balco

Vision® Sight Inglasningssystem med ramfria luckor, utan hörnstolpar.

Luckor

Frontsystemet Vision är ett inglasningssystem utan hörnstolpar. Tillsammans med lucksystemet Design som är fritt från vertikala profiler uppnås en öppen känsla med fri sikt som skapar ett estetiskt tilltalande uttryck.

Front

Inglasningens front är ofta uppdelad i två delar. Den övre delen är en siktruta placerad i lagom höjd så man får fri sikt när man sitter på balkongen. Inglasningen levereras vanligtvis utan handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Space Inglasningssystem med ramförsedda luckor från golv till tak, med dekorativt räcke.

Luckor

Med inglasningen Space till balkongen får man stabila, ramförsedda, våningshöga skjutluckor. Systemet monteras med ett dekorativt räcke ur Balcos sortiment anpassat för Space. Räcket monteras framför luckorna.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Twin® Sight Inglasningssystem med ramförsedda luckor.

Lucka

Med Balcos unika lucka Twin får man två system i ett, både maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan går nämligen både att öppna som en helt vanlig skjutlucka och vika in som en vikglaslucka.

Front

Inglasningens front är ofta uppdelad i två delar. Den övre delen är en siktruta placerad i lagom höjd så när man sitter på balkongen får man fri sikt. Inglasningen levereras vanligtvis utan handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Design Sight Inglasningssystem med ramfria luckor.

Luckor

Design är marknadens mest stabila och tysta ramfria system. Det skapar intrycket av en obruten yta eftersom luckornas glas och bröstningsmaterial är i samma nivå. Designluckan manövreras enkelt med enhandsfattning.

Front

Inglasningens front är ofta uppdelad i två delar. Den övre delen är en siktruta placerad i lagom höjd så att man får fri sikt när man sitter på balkongen. Inglasningen levereras vanligtvis utan handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Vision® Air Inglasningssystem med stora ramfria luckor, utan hörnstolpar.

Luckor

Frontsystemet Vision är ett inglasningssystem utan hörnstolpar. Tillsammans med lucksystemet Design som är fritt från vertikala profiler uppnås en öppen känsla med fri sikt som skapar ett estetiskt tilltalande uttryck.

Front

Inglasningens front är sänkt till förmån för större luckor och är av säkerhetsskäl alltid försedd med handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Twin® Air Inglasningsystem med stora ramförsedda luckor.

Lucka

Med Balcos unika lucka Twin får man två system i ett, både maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan går nämligen både att öppna som en helt vanlig skjutlucka och vika in som en vikglaslucka.

Front

Inglasningens front är sänkt till förmån för större luckor och är av säkerhetsskäl alltid försedd med handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Twin® våningshög Inglasningssystem med ramförsedda luckor från golv till tak

Lucka

Med Balcos unika våningshöga Twinlucka får man två system i ett, både maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade våningshöga glasluckan kan öppnas både som en vanlig skjutlucka och vikas in som en vikglaslucka.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

Design Air Inglasningssystem med stora ramfria luckor.

Luckor

Design är marknadens mest stabila och tysta ramfria system. Det skapar intrycket av en obruten yta eftersom luckornas glas och bröstningsmaterial är i samma nivå. Designluckan manövreras enkelt med enhandsfattning.

Front

Inglasningens front är sänkt till förmån för större luckor och är av säkerhetsskäl alltid försedd med handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

TwinView™ Air Inglasningsystem med stora ramförsedda luckor

Lucka

Vi har utvecklat vår mest populära lucka Twin och gjort såväl profilerna tunnare, som luckpartierna smalare i öppet läge. De smala profilerna ger ett generöst ljusinsläpp och bra utsikt. Med luckorna stängda skapas en enhetlig glasyta som minskar exponeringen av luckans profiler. Med TwinView har Balco tagit ytterligare ett steg i företagets miljöarbete genom att minska andelen aluminium med 12 procent.

Front

Inglasningens front är sänkt till förmån för större luckor och är av säkerhetsskäl alltid försedd med handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Balco

TwinView™ Sight Inglasningsystem med stora ramförsedda luckor.

Lucka

Vi har utvecklat vår mest populära lucka Twin och gjort såväl profilerna tunnare, som luckpartierna smalare i öppet läge. De smala profilerna ger ett generöst ljusinsläpp och bra utsikt. Med luckorna stängda skapas en enhetlig glasyta som minskar exponeringen av luckans profiler. Med TwinView har Balco tagit ytterligare ett steg i företagets miljöarbete genom att minska andelen aluminium med 12 procent.

Front

Inglasningens front är ofta uppdelad i två delar. Den övre delen är en siktruta placerad i lagom höjd så när man sitter på balkongen får man fri sikt. Inglasningen levereras vanligtvis utan handledare.

Ladda ned produktblad (pdf)

Bröstningar

Bröstningsutförandet är en viktig del av balkongen beroende på vilket behov man har av ljusinsläpp och begränsning av insyn samt önskemål om design. Balco har ett brett utbud av bröstningsmaterial i en mängd olika färger. Det går bra att mixa olika färger och material, som t.ex. dekorprofiler i stål eller aluminium vilket ger möjlighet att göra fasaden extra uttrycksfull. Balco kommer tillsammans med kunden fram till vilket utförande samt vilka färger och material som bäst överensstämmer med de aktuella behoven och önskemålen. • Rälsprofilen består av en homogen rörprofil för ökad stabilitet. • Mittspröjsen ansluter inuti den vertikala profilen vilket gör fronten på inglasningen stabil. Alla infästningar täcks av en färgkoordinerad justerprofil vid golvet. • Glaset och skivmaterialet går att byta inifrån balkongen.

Dränering

Dränering är en av de viktigaste funktionerna på en inglasad balkong. CleanLine minimerar risken för att regn drivs in på balkongen med vinden och påföljande undertryck på balkongen. Vattnet fångas i stället upp i den nedre rälsprofilen och leds via horisontella kanaler ut till hörnstolparna. I dess invändiga kanaler leds sedan vattnet våning för våning ner till underkant på den nedersta balkongen. Även om luckorna av någon anledning inte stängts vid regn och blåst gör en extra säkerhetsdränering, som finns integrerad i balkongpartiets bottenprofil, att det sker en säker avvattning av balkongen. Genom att följa pilarna på bilden till vänster ser du enkelt hur Balcos CleanLine system fungerar. Vattnet leds från glasrutorna ner i nedre rälsprofil och vidare via hörnstolparna ner till marken.

Balco inglasad balkong

Ventilation

God ventilation bidrar till ett bättre klimat, både på balkongen och inne i lägenheten. Alla Balcos inglasningssystem har det ljudreducerande och patenterade ventilationssystemet – VentTec. VentTec förhindrar tryckskillnader på balkongens in- och utsida som kan leda in fukt. De skapade luftflödena säkerställer behovet av lufttillförsel till lägenheten och förhindrar kondens på glasen på balkongen. Genom att följa pilarna på bilden till vänster ser man hur VentTec fungerar. Luft leds in längs hela inglasningssystemet.

Lås

Av säkerhetsskäl använder Balco magnetlås med tillhörande magnetnyckel för att öppna upp inglasningssystemen. Det fungerar genom att magnetnyckeln placeras på avsedd plats. Magneten frigör då luckorna i systemet så de blir skjutbara. Viktigt att komma ihåg är att luckorna låses först när du tar bort magnetnyckeln från magnetlåset och skjuter luckorna till stängt läge. Magnetlås är ett tillval.

Mellanväggar

Mellanvägg används när balkongerna ligger i direkt anslutning intill varandra. Det är en energieffektiv, brandsäker stenullsisolerad vägg omsluten av stålplåt.

Lättgavel

En lättgavel är en smalare gavel, på balkongen, med enbart en lucka. Det förekommer ofta när man har en indragen balkong. Lättgaveln låses och låses upp med en magnetnyckel som placeras på gavelns handtag. Vrids handtaget nedåt öppnas luckan. För att stänga luckan för man tillbaka handtaget till utgångsposition och vrider upp det. Luckan låses när magnetnyckeln tas bort.

Tak

Balcos tak är isolerat och har inbyggd ventilation. Luftflödet förebygger kondens och leder till bättre innemiljö. Taken är anpassat för att klara alla typer av väderförhållanden som sol, regn, vind och snö. Det levereras med vit insida och svart utsida. Takavvattning och snörasskydd finns som tillval. Taket har brandklassning REI30. Vid specifika projekt där behov finns, förekommer även platsbyggda tak.

Klimatvägg

Genom att glasa in hela fasaden och skapa en så kallad klimatvägg minimeras underhållet av fasad, fönster, dörrar och balkonger samtidigt som det innebär en stor energibesparing.

Tillbehör

Balcos inglasade balkonger ger fasaden ett enhetligt och tilltalande uttryck. Tillbehören bidrar dessutom till ökad trivsel för de boende. Att tänka igenom de små detaljerna innan balkongerna tas i bruk är därför en god idé.

Balco

Golvbeklädnad

Ett betonggolv kan kännas kallt att gå på. Balco erbjuder i samband med byggnation att lägga in matta ovanpå betongen. Balkongen blir då mer ombonad, golvet blir skönt att gå på och lätt att rengöra.

Balco

Gångdörr

För boende i markplan finns möjlighet att montera en gångdörr för den inglasade balkongen. Gångdörren är ett alternativ om man vill kunna ta sig in och ut från lägenheten via balkongen, exempelvis vid en gemensam gård eller om man har en trädgård utanför balkonginglasningen.

Balco

Blomlådor

Det finns möjlighet att utrusta balkonginglasningen med blomlådor. Under inglasningens nedre räls finns ett spår där blomlådan fästs fast. Blomlådan kan placeras både på utsidan och insidan av balkongen. I blomlådan finns en innerlåda av plast som man enkelt kan lyfta ut och plantera i. Blomlådan går att få i valfri kulör.

Balco

Rullgardiner

Alla Balcos inglasningssystem är förberedda för rullgardiner och har integrerade fästen och skyddskåpor. Rullgardinerna finns i flera olika kvalitéer och färger. Självklart är de utrustade med en enkel hanterbar kulkedja som är barnsäkerhetsanpassad.

 

Man kan välja mellan flera olika vävkvalitéer och färger

Balco

Plisségardiner

I Balcos system med luckor utan ram rekommenderas plisségardiner som skydd mot sol, värme och insyn. De ger ett estetiskt intryck och är flexibla och enkla att använda. Den veckade väven ger liv åt balkongen och tillsammans med Balcos slimmade ramfria system får man en trevlig arkitektonisk känsla.

Balco

Eldrivna markiser

Till alla Balcos balkongprojekt finns möjlighet att som tillval beställa eldrivna markiser som anpassas till varje balkong. Markisen manövreras enkelt med den medföljande fjärrkontrollen och är utrustad med sol- och vindstyrning, vilket innebär att den automatiskt fälls ut när det är soligt och fälls in när solen går helt i moln, vid kraftig vind eller nederbörd. Markiserna finns i en mängd olika kulörer.

Balco

LED-belysning

En LED-belysning till balkonginglasningen skapar ett trivsamt ljus och ger fasaden extra liv. Belysningen är placerad ovanför luckorna och monteras med fördel i samband med tillverkning av inglasningarna. LED-belysningen är dimbar och levereras med en ljusknapp som kan placeras på valfri plats.

Balco

Flaggfäste

Balcos inglasningar kan förses med flaggfäste som anpassas och kommer i en färg som matchar inglasningssystemet. Det monteras i samband med byggnation men går även att beställa vid senare tillfälle.

Balco

Glashörn

Balcos glashörn, också kallat Vista, är ett glasat hörn som ger balkongen en härlig panoramavy och ett modernt uttryck. De glasade hörnen släpper in maximalt med ljus på balkongen. Vista har en patenterad unik design som kan kombineras med flera av Balcos inglasningssystem. Det går att screentrycka glasen eller att montera plisségardiner för att minska insyn och skydda mot solen.

Nöjda användare runt om i Europa

Sedan 1987 har Balco levererat tusentals inglasade balkonger och trygga balkonglösningar till nöjda kunder runt om i Europa.

Har ni liknande projekt på gång? – Vi kan inglasade balkonger

Fyll i ditt namn, telefonnummer, e-post så återkommer vi till dig. Vi gör inte enstaka balkonger till privathus eller liknande.

    Jag har läst och godkänner
    Balcos Integritetspolicy