Balkong- och fasadrenovering med balcometoden

Hög tid att renovera balkongen? Vårt klimat utsätter betongen på öppna balkonger för hård belastning och som boende har man ofta ingen aning om hur detta kan påverka balkongens säkerhet och livslängd. Därför är det viktigt att man följer underhållsplanen och ser till att renovera i tid.
Ett bättre alternativ till en traditionell renovering är en inglasning med Balco-metoden. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger en större, mer attraktiv balkong och som dessutom är klimatsmart.

Balkongrenovering - Balco

Balco klimatsmart inglasning

Bra att veta om öppna balkonger

• Hur ofta balkongerna ska renoveras framgår i underhållsplanen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att den följs.

• Ibland är behovet av renovering synligt för blotta ögat, men inte alltid. Leta efter färgförlust och sprickor på betongplattan.

• Om ni är osäkra på balkongens skick bör en tillståndskontroll av betongplatta och räcke utföras. Vi hjälper er gärna med detta, kontakta oss här. 

Balco-metoden – ett smartare sätt

Många bostadsområden står inför stora och dyra renoveringsåtgärder. Det är inte bara balkonger som behöver renoveras, utan även fasader, fönster och dörrar. På de flesta marknader dominerar fortfarande traditionell balkongrenovering med en hållbarhet på cirka 15 år. Men det finns ett hållbart och klimatsmart alternativ till en traditionell, kortsiktig renovering. Den unika Balco-metoden är en kostnadseffektiv lösning och har en beräknad livslängd upp till 90 år.

Traditionell renovering

Väder, vind, avgaser och annan miljöpåverkan gör att en öppen balkong måste repareras ungefär var 15:e år. En vanlig betongrenovering innebär att balkongen efteråt kommer att ha samma storlek och design som tidigare.

Balco inglasad balkong

Fördelarna med Balco-metoden

Genom att ersätta de befintliga öppna balkongerna med nya inglasade balkongplattor, ökar inte bara bekvämligheten och användarvänligheten – det framtida underhållet av både balkonger, fasader, fönster och dörrar minimeras också.

Inglasade balkongsystem har en längre livslängd, något som gynnar energi- och miljöpåverkan på sikt. Jämfört med en traditionell balkongrenovering ger ett genomsnittligt Balcoprojekt ett positivt co2-avtryck motsvarande plantering av en hektar växande skog.

Att glasa in balkongen och samtidigt få en större balkong är ett kostnadseffektivt, attraktivt och klimatsmart alternativ till traditionell balkongrenovering. En inglasad balkong skapar ett extra utrymme som går att använda hur man vill – ute eller inne året runt. Det är en investering som bidrar till att boendemiljön blir tryggare och attraktivare samtidigt som husets karaktär förstärks. Balcos inglasade system är också en klimatsmart investering då både energikostnaderna minskar samtidigt som balkongens livslängd förlängs. Inglasningen kan ge upp till 20 procents reducerande uppvärmningskostnader genom att utomhusluften värms upp i det inglasade utrymmet innan den kommer in i lägenheten.

Med Balco-metoden klarar sig balkongen utan underhåll i 50 år. Under den tiden behöver en traditionell betongrenovering utföras minst två och mer sannolikt tre gånger. När den över nittioåriga livslängden på Balcos balkonglösning är passerad går dessutom materialet att återvinna. Även detta skiljer Balcos produkt väsentligt från dem som används vid en traditionell betongrenovering.
Balcos lösning är inte bara bäst ur ekonomisk synpunkt och för de boendes personliga upplevelser, utan också den mest klimatsmarta.