Totalentreprenad

Krav och regler är en del av vår vardag!

Med Balco får ni en trygg och stabil partner genom hela byggprocessen,från de första trevande frågorna
fram till utförd garantibesiktning.

En inglasad balkong ger dig och familjen ett väderskyddat extra utrymme. En balkonginglasning kan också göra underverk med en trist och sliten husfasad. En balkonglösning är en investering som bidrar till att förstärka husets karaktär och boendemiljön blir mer trygg och attraktiv.
Inglasade balkonger har en rad ekonomiska fördelar. De ökar lägenheten och fastighetens värde, och minskar energikostnaderna med upp mot 20 % samt förlänger
balkongens livslängd med 50 år.

Ett komplett inglasningssystem ger stora valmöjligheter. Utgå från befintligt eller bygg helt nytt. Välj dränering, bröstning/front och lucka. Kombinationsmöjligheterna är många och här får du en tydlig översikt.
Trevligare investering är svårt att tänka sig.

balco

Rådgivning, presentation och visualisering

Balco tillsammans med en arkitekt, rådgivande ingenjör och/eller i direkt dialog med kund, enas om balkongernas utförande, kulörsättning och material som ska användas. En grov tidplan, ekonomisk kalkyl och som regel ett fotomontage som visar den tänkta balkonglösningen på befintlig fasad tas fram. Du kan se och jämföra vad du har mot vad du kan få. Balco erbjuder en
arrangerad visning där alla boende är välkomna att se och prova tänkt lösning. Är vi överens går Balco vidare och ansöker om bygglov. Vid godkännande lämnas projektet till utsedd projektledare.

balco

Konstruktion och design

Information sammanställs och konstruktionsarbetet påbörjas. Noggranna beräkningar av infästningar och andra tekniska detaljer görs.
Detta för att anpassas till gällande dimensioneringskrav, som varierar beroende på
balkongernas placering. Även om balkongerna ser identiska ut är nämligen varje balkongkonstruktion unik. Sammanställd information bearbetats och ritningar görs. Den kompletta balkongen med varje enskild detalj ritas både två- och tredimensionellt. Produktionen förbereds och godkända ritningar med utförliga instruktioner sammanställs för montaget.

balco

Tillverkning

All produktion sker i moderna och effektiva lokaler vid vårt svenska huvudkontor i Växjö och i vår nya fabrik i Polen. Vår produktionsprocess är certifierad enligt ISO 9001, ISO
14001 och ISO 3834-2, vilket gör Balco unika i branschen. Det innebär att vi har en hög kvalitetsnivå genom hela produktionen och att vi tar stor hänsyn till miljön. För att säkerställa vår höga kvalitet och leveranssäkerhet investerar vi dessutom kontinuerligt i maskiner och kompetens.

balco

Leverans och Installation

När samtliga komponenter är klara sätts de samman. De levereras därefter till det aktuella objektet. Arbetet på fastigheten har säkert redan påbörjats. Alla gamla balkonger och räcken har demonterats och fasaden har eventuellt blivit renoverad. Självklart får de boende information om när arbetet ska utföras. Troligtvis har det också varit ett par byggmöten. Tillsammans har vi gått igenom alla detaljer och utfärdat en skarp tidsplan.

Montage av balkongerna utförs av specialiserade montörer under ledning av en montageledare. Balco monterar alla balkonger från utsidan. Balkongerna levereras numrerade efter hus, våning och balkongrader för så smidigt och snabbt montage som möjligt.

balco

Slutbesiktning och nöjda kunder

När alla balkonger är monterade är det slutbesiktning. Efter besiktningen, och när allt är godkänt,
är bygget färdigt. Balco ger 5 års garanti.

Några goda skäl att välja Balco som leverantör av balkonger och balkonginglasningar

balco

– Befintlig balkongplatta ersätts med ny större balkong
– System som är underhållsfria
– VentTec® ser till att huset kan andas

– CleanLine® ser till att fasaden hålls ren
– Minskar uppvärmningskostnaderna
– Minskar kalla golv och kallras i bostaden

– Minskar underhåll på fasad, fönster och dörrar
– Minskad om yttning
– Bidrar till ett bättre inomhusklimat

– Naturligt bullerskydd – ljud dämpas, boendekomforten ökar
– Enkelt att rengöra inglasningen
– Ökad tillgänglighet bidrar till ökad säkerhet.

– Öka marknadsvärdet på bostaden
– Bekvämt extra utrymme året runt
– Balkongen har perfekt klimat för dig som är odlingsintresserad