Från idé till verklighet

Att genomföra ett balkongprojekt är ett omfattande arbete. I en bostadsrättsförening är det många viljor och idéer att ta hänsyn till och dessutom ska någon ansvara för att ro projektet i hamn.
För att underlätta för våra kunder har vi därför skapat Balco-processen. Den innebär att vi stöttar er genom projektets alla faser, från de första funderingarna till utförd garantibesiktning.

Vi hanterar alla de krav och regler som en balkongrenovering omgärdas av och ser till att ni får den lösning ni vill ha.

Balco-processen börjar när vår säljare möter er som kund första gången och lyssnar på era behov och önskemål. Och den är inte slut förrän era nya balkonger är på plats och ni är nöjda.

Balco-Processen med Balco

Rådgivning, presentation och visualisering

Vi börjar med att enas om balkongernas utförande, kulörsättning och vilka material som ska användas. Efter det tas en grov tidsplan och en ekonomisk kalkyl fram. Vanligtvis gör vi också ett fotomontage som visar hur den tänkta balkonglösningen kommer att se ut på befintlig fasad. Vi arrangerar en visning där alla boende är välkomna att se och prova tänkt lösning, vilket underlättar för föreningen att ta beslut. När vi är överens ansvarar Balco för att ansöka om bygglov och vid godkännande lämnas projektet efter denna inledande fas över till en av våra projektledare.

Balco-Processen med Balco

Konstruktion och design

Nu påbörjas konstruktionsarbetet. Även om balkongerna ser identiska ut är nämligen varje balkongkonstruktion unik. Därför görs noggranna beräkningar av infästningar och andra tekniska detaljer för att anpassas till gällande dimensioneringskrav, som varierar beroende på balkongernas placering. Sammanställd information bearbetats och ritningar görs. Den kompletta balkongen med varje enskild detalj ritas både två- och tredimensionellt. Produktionen förbereds och godkända ritningar med utförliga instruktioner sammanställs för montaget.

Balco-Processen med Balco

Tillverkning

All produktion sker i moderna och effektiva lokaler vid vårt svenska huvudkontor i Växjö och i vår fabrik i Polen. Vår produktionsprocess är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2, vilket gör Balco unika i branschen. Det innebär att vi har en hög kvalitetsnivå genom hela produktionen och att vi tar stor hänsyn till miljön. För att säkerställa vår höga kvalitet och leveranssäkerhet investerar vi dessutom kontinuerligt i maskiner och kompetens.

Balco-Processen med Balco

Leverans och installation

När samtliga komponenter är klara sätts de samman. De levereras därefter till er fastighet där arbetet redan har påbörjats. Alla gamla balkonger och räcken har demonterats och fasaden har eventuellt blivit renoverad. Troligtvis har det också varit ett par byggmöten. Tillsammans har vi gått igenom alla detaljer och gjort en skarp tidsplan. Självklart får de boende information om när arbetet ska utföras. Montage av balkongerna utförs av specialiserade montörer under ledning av en montageledare. Balco monterar alla balkonger från utsidan, vilket innebär att de boende inte behöver ha montörer inne i lägenheten vid något tillfälle.

Balco-Processen med Balco

Slutbesiktning och nöjda kunder

När alla balkonger är monterade är det slutbesiktning och när allt är godkänt, är bygget färdigt. Balco ger 5 års garanti. Föreningen och husen har fått ett lyft, och de boende en härlig plats att njuta av stora delar av året

Några goda skäl att välja Balco som leverantör av balkonger

Högre boendekvalitet och attraktivare bostad
Arrow

En balkongrenovering med Balco-metoden innebär att de boende får en betydligt större balkong och därmed mer plats att nyttja under stora delar av året.

De inglasade balkongerna ger både ökad trivsel och trygghet. Med Balco-metoden skyddas också fasaden och blir mer estetiskt tilltalande. Allt detta bidrar till att göra bostaden mer attraktiv, till glädje för fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare.

Fasaden får nytt liv
Arrow

Den unika Balco-metoden förvandlar hela fasaden. De gamla balkongerna försvinner och en ny, fräsch exteriör med inglasningar ger hela huset ett lyft. Har huset en arkitektonisk fasad man gärna vill bevara tar vi fram en lämplig och hållbar lösning. Vill man hellre ändra är möjligheterna till utformning nästan oändliga och kan anpassas efter önskningar och behov.

Klimatsmarta balkonger
Arrow

Renovering med den unika Balco-metoden har en livslängd på över 50 år – och med visst underhåll upp till 90 år. Jämfört med en traditionell balkongrenovering ger ett genomsnittligt Balcoprojekt ett positivt CO2-avtryck motsvarande plantering av en hektar växande skog. Dessutom går allt material att återvinna.

En smart och långsiktig investering
Arrow

Med en inglasad balkong blir kostnaden för uppvärmning lägre. Samtidigt skyddas balkongdörr och fönster, vilket minskar framtida underhåll. En balkongrenovering med Balco-metoden är en långsiktig investering och många banker erbjuder därför generösa amorteringsvillkor för bostadsrättsföreningar.

Störst i norra Europa på balkongsystem
Arrow

Balco verkar på den Nordeuropeiska marknaden och driver projekt från egna kontor i sju länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Totalentreprenad – ansvar hela vägen
Arrow

Med Balco får ni en trygg och stabil partner genom hela byggprocessen, från de första funderingarna fram till utförd garantibesiktning.

Ni slipper att tänka på alla krav och regler som följer med en balkongrenovering. De är en del av vår vardag och vi tar hela ansvaret, hela vägen.

Trygg och stabil partner
Arrow

Balco har levererat innovativa balkonglösningar under eget varumärke sedan 1987 och varit börsnoterade sedan 2017. Vi kontrollerar hela kedjan från produktutveckling till produktion i två egna fabriker. Vi ser till att ni får den hjälp och det stöd ni behöver under hela processen.

Från idé till verklighet
Arrow

Vår projektcykel startar med att vi tar fram ett förslag efter att ha identifierat era behov och hört vilka önskemål ni har. Efter godkännande tar konstruktion och design vid och därefter tillverkning i våra egna anläggningar. Monteringen sker sedan från utsidan, utan besvär för de boende. Slutbesiktningen sätter punkt för projektet och Balco lämnar 5 års garanti på leveransen.

Kvalitet & innovation
Arrow

Balco arbetar proaktivt med att ligga i teknisk framkant. Vi utvecklar och producerar alla produkter i egna fabriker, under eget varumärke och har 45 egna patent inom balkongområdet.

Läs mer om Balco och vår nyckel till framgång.

Balco logo

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig

    Jag har läst och godkänner
    Balcos Integritetspolicy