Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Nyheter


Ny grafisk profil ger oss ett kreativt ramverk

I takt med att vi växer finns behovet av ett enhetligt grafiskt uttryck som är lätt att bekanta sig med. Därför har vi valt att uppdatera och justera vårt grafiska

Stora Fasad växer och söker en Distriktsansvarig säljare

Stora Fasad är ett gediget mur- och putsföretag som varit verksam i Mälardalsområdet sedan 1989. Sedan starten har vi vuxit och utökat vår verksamhet. Idag kan vi erbjuda kvalitetsarbeten när

Vi söker en Business Controller med placering på huvudkontoret i Växjö

Balco Group är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkong- och fasadlösningar av hög kvalitet. Våra kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden

Balcos balkonger på hus i massivträ ger dubbla klimatvinster

Kvarteret Biologen, som omfattar 136 bostadsrätter och hyreslägenheter, håller just nu på att byggas mellan Teleborgsvägen och sjön Trummen i Växjö. De tre huskropparna byggs i massivträ av Värends Entreprenad

Balco bygger 142 nya inglasade balkonger i Kalix

De boende i Brf Kalixhus nr 3 på Lägergatan i Kalix ska få nya inglasade balkonger. Byggprojektet har precis inletts och det är totalt 142 lägenheter som omfattas av ombyggnaden.

Till Balco AB / Stora Fasad AB söker vi en Kalkylator med inriktning mot fasadrenovering

Balco Group är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkong- och fasadlösningar av hög kvalitet. Våra kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden

Inglasade och öppna balkonger för hållbara renoveringar

I den andra utgåvan av Perspektiv Hållbarhet, en bilaga som ges ut tillsammans med Dagens Industri, kan du läsa om vårt arbete att bidra till ett mer hållbart boende i

Minskad användning av aluminium avgörande för miljön

De livscykelanalyser (LCA) som tillsammans med konsultföretaget Tyréns genomfördes under 2019 och 2020, visade att företagets största negativa klimatpåverkan ligger i förbrukningen av aluminium. Då aluminium är en central beståndsdel

Nytt förvärv stärker och kompletterar Balcos produkterbjudande

Balco Group AB har den 8 april 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget RK Teknik AB och dess dotterbolag. Tillträde sker i slutet av april 2021.

Balco stärker kunderbjudande genom förvärv av Stora Fasad AB

Balco Group AB har den 10 februari ingått avtal om och slutfört förvärv av samt-liga aktier i bolaget Stora Fasad AB. Tillträde har skett i dag och förvärvet kon-solideras från