Sponsring

Balco AB har som företag intresse av att synas i goda och samhällsnyttiga sammanhang.
Det är dock viktigt för oss att vår verksamhet och logotyp presenteras seriöst och att vi når ut till rätt målgrupp.

Om din verksamhet/förening önskar ansöka om sponsring kan ni ansöka om sponsring när som helst under året.
Vid två olika tillfällen – den 31 maj och den 31 december – väljer vi ut en eller ett par kandidater som vi stöttar med en av oss vald summa.

Vi behandlar inkomna ansökningar och återkopplar till dem som sökt innan den 31 december senast under vecka 3 samt till dem som sökt innan den 31 maj senast under vecka 24.
Vi tar endast emot ansökan om sponsring via vårt formulär.

Välkommen med din ansökan!Ange e-postadress till angiven kontaktperson.Beskriv vilken typ av sponsringssamarbete ni tänkt er och hur sponsringen kommer att användas/disponeras.

Ange här om det finns något övrigt som Balco bör känna till.Ange telefon till angiven kontaktpersonMotivera varför Balco ska välja att sponsra just er verksamhet.

Ange förslag på motprestation från organisationen/föreningen till Balco.