Energieffektivisering – en del av Balcos erbjudande

En korrekt inglasad balkong ger alltid en energibesparing och på äldre fastigheter bör man också se över vilka energitjuvar som finns. När Balco åtar sig ett renoveringsuppdrag av balkongerna kan vi samtidigt se över hela fastigheten. Vi gör då en kostnadsfri bedömning av vilka åtgärder som skulle innebära en energioptimering och därmed sänkta kostnader för både föreningen och de boende.

Kontakta oss

Energieffektivisera med Balco

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet och det finns mycket pengar att spara på att se över och optimera sin energiförbrukning.

Omkring 30 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp våra fastigheter. En inglasad balkong kan tillföra 3–4 grader inne i lägenheten, vilket minskar energiåtgången med cirka 15 procent. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster och undermåliga ventilationssystem. Detta leder till hög energianvändning och onödigt höga uppvärmningskostnader. Otäta konstruktioner kan också innebära sämre komfort eftersom det ger drag och buller.

Energieffektivisering minskar energibehovet och påverkan på miljön!

Genom att energirenovera och effektivisera fastighetens yttre skal minskar energibehovet och därmed minskar även påverkan på miljön.

När Balco åtar sig uppdraget att renovera balkongerna går vi också igenom fastigheten och föreslår vilka ytterligare åtgärder som skulle innebära att föreningen sparar energi. Beroende på vilken lösning man väljer kan man sänka fastighetens energikostnader med 50–70 procent.

Läs mer om hur Balco hjälpte Brf Violen.

Citat Balco

I samband med ett balkongprojekt erbjuder vi också renovering av fasad, solpaneler, ventilation och takisolering som bidrar till ytterligare besparingar för kunden.

Joakim Isaksson,

försäljningschef Balco AB


Fastighetens klimatskal

I samband med en balkongrenovering kan Balco också erbjuda följande åtgärder för att effektivisera och optimera fastighetens energianvändning.

Solceller och individuell elmätning – IMD
?>

Genom att installera solceller på taket kan bostadsrättsföreningen producera egen el som används för att driva fastighetens allmänna utrymmen, som trapphus och tvättstuga. Den el som eventuellt blir över kan nyttjas av de boende genom installation av individuell elmätning. Dessa åtgärder innebär en besparing för varje lägenhetsinnehavare både vad det gäller fasta kostnader och energiskatt.

Värmepumpar
?>

Med en frånluftsvärmepump återvinner man den värme som går ut från huset via ventilationen och återför den till husets värmesystem. Värmepumpen ger möjlighet att ordna uppvärmningen utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt minskar värmekostnaderna markant

Tilläggsisolering av fasad och vind
?>

Har man en äldre fastighet finns det mycket att vinna på att tilläggsisolera såväl fasad som vind. Ett hus med ett antal år på nacken lever sällan upp till dagens norm och även om man inte kan se skillnaden så kan en dålig isolering innebära en dubbelt så hög energiförbrukning som ett modernt hus har.

Fönsterbyte
?>

Ett fönsterbyte innebär att isoleringen blir bättre. Samtidigt som mindre varmluft strömmar ut, vilket innebär en energibesparing, kommer färre störande ljud in. Tätare fönster innebär också ett bättre inomhusklimat.

Ventilation
?>

I Sverige har ca 50% av fastighetsbeståndet problem med fel eller undermålig ventilation, vilket resulterar i dåligt mående, sämre klimat och stora energiförluster.

Med ett byte till en mekaniska och kontrollerad ventilation kommer även möjligheten att återvinna värme från ventilationsluften. På så vis får man ventilationens fördelar, samtidigt som man motverkar den största nackdelen med ventilationen, nämligen värmeförluster.

Fasadrenovering
?>

Det yttre skyddande lagret på huset utsätts ständigt för väder och vind. Trots att fasaden för blotta ögat ser fin och hel ut, kan den ha förlorat sin förmåga att skydda fastigheten från kyla, nederbörd, föroreningar med mera.

Långsiktig investering

Med rätt åtgärder finns möjlighet till stora ekonomiska besparingar och ett sundare boendeklimat. Att kostnadsfritt hjälpa de kunder som ska renovera sina balkonger med förslag på ytterligare energieffektivisering ser Balco som en självklarhet.

Låt oss berätta mer

Energismart lösning hos Brf Violen

De fyra fastigheterna i Brf Violen i Ängelholm byggdes 1962 och har sammanlagt 81 lägenheter. 2015 insåg den dåvarande styrelsen att både en balkongrenovering och en mer omfattande insats behövdes då taket läckte och de boende klagade över dålig ventilation.

Balco hjälpte Brf Violen

Vill du veta mer om energieffektivisering?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig

    Jag har läst och godkänner
    Balcos Integritetspolicy