Loftgångar

Regn, snö och kyla är en besvärlig kombination för öppna loftgångar. Inte minst för att det kräver en hel del extra arbete för att hålla gångarna halkfria.

Vårt egenutvecklade loftgångssystem Access används vid inglasning av loftgångar och entrébalkonger. Det ger ett effektivt skydd mot väder och vind och som öppnar sig dessutom automatiskt vid brand. Vårt loftgångssystem blir också en buffertzon som värmer upp kylig luft innan den når in i lägenheterna, vilket bidrar till en lägre energiförbrukning.

Se filmen om vårt Access-system här.

Kontakta oss för mer information.

Balco inglasade Loftgångar och fasadrenovering