Loftgångar

Vägen till din entré

Access är Balcos lucksystem anpassat för loftgångar och entrébalkonger.

Regn, snö och kyla är en besvärlig kombination för öppna loftgångar, eftersom det krävs en hel del arbete för att hålla gångarna smuts- och halkfria.

Genom att glasa in loftgångarna med vårt Access-system bildas ett effektivt och brandsäkert klimatskydd. Systemet skapar dessutom en buffertzon som värmer upp kylig luft innan den når in i bostäderna, vilket bidrar till en lägre energiförbrukning och högre komfort för de boende.

Kontakta oss för mer information

Loftgångar från Balco – Ett tryggt alternativ

Skräddarsytt system för inglasade loftgångar och entrébalkonger, med funktioner utöver det vanliga.

Med Access finns stora möjligheter för estetisk utformning. Utseendet kan varieras med kulörer, dekor och olika fyllningsmaterial för att passa såväl kund som fasad och övrig miljö. Inglasningen levereras av säkerhetsskäl med en bröstningshöjd på minst 1100 mm.

Systemet är utrustad med Balcos självventilerande konstruktion VentTec som säkerställer ett permanent lågt luftintag och hjälper till att hålla glasen fria från kondens.

Se filmen om vårt Access-system

Loftgångar i detalj

Inglasningssystem för loftgångar

Access har en automatisk öppningsfunktion som utlöses vid rökutveckling och brand. Av säkerhetsskäl går inte Access att låsa eller att låsa upp med magnetnyckel som Balcos övriga system. Behöver luckorna öppnas för exempelvis vädring går det att skjuta dem manuellt från motsatt sida elektromagneten. Öppningsfunktion En medbringare placerad på den innersta luckan för med sig övriga luckor så att inglasningen öppnas maximalt. Medbringaren är kopplad med en vajer som löper i den övre rälsen, via linhjul, till en fallvikt som löper i en kanal intill sidoprofilen. Detta innebär att systemet ej är beroende av elektricitet för att öppnas då den energi som öppningsförfarandet kräver finns lagrad i fallvikten. Ladda ner produktbladet (pdf)

Säkerhetsfunktioner

Access är Balcos lucksystem anpassat för loftgångar och entrébalkonger. Vid en eventuell rökutveckling eller brand öppnas luckorna automatiskt för att evakuera rök och kunna användas som utrymningsväg. Ladda ner produktbladet (pdf)

Balco

Rökdetektor

Vid rökutveckling eller brand bryter rökdetektorn strömmen till elektromagneten som öppnar luckorna.

Balco

Elektromagnetisk hållare

Den elektromagnetiska hållaren släpper luckorna när rökdetektorn bryter strömmen. Den öppnar luckorna även vid strömavbrott.

Balco

Nödöppning

Nödöppningen får enbart användas i nödsituationer till exempel vid rökutveckling eller brand. Vid knapptryckning bryts kontakten mellan magnet och metallplatta. Detta gör att luckorna automatiskt öppnas och skjuts åt sidan.

Balco

Stabilt handtag

Med hjälp av handtaget stänger du luckorna efter eventuell rökutveckling, brand eller funktionstest.

Nöjda användare runt om i Europa

Sedan 1987 har Balco levererat tusentals trygga balkonglösningar till nöjda kunder runt om i Europa.

Har ni liknande projekt på gång? – Vi kan balkonger och loftgångar

Fyll i ditt namn, telefonnummer, e-post så återkommer vi till dig. Vi gör inte enstaka balkonger till privathus eller liknande.

    Jag har läst och godkänner
    Balcos Integritetspolicy