Fasadrenovering

Balco Group AB har den 10 februari ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Stora Fasad AB.

Stora Fasad är ett bolag som erbjuder fasadarbeten, som murning och putsning, samt fönsterbyte, balkong och tak, vid såväl renoveringar och reparationer som vid nyproduktion, samt relaterade tjänster som ställningsarbeten.

Förvärvet stärker och kompletterar Balcos produkt- och kunderbjudande. Med komplett fasadrenovering kan Balco ta ansvar för totalentreprenaden i större projekt med både balkong- och fasadrenovering. Inledningsvis är det fokus på den svenska marknaden men inom kort tittar man på en expansion till övriga länder där Balco är verksamt.

Balco är experter på balkonger, men kan också hjälpa till med kvalitetsarbeten inom murning och puts av fasader. Läs mer här.

 

Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Här kan du läsa mer om våra inglasade balkonger, öppna balkonger och loftgångar.

Balco har kontor runt om i Europa: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i Tyskland, Balco i Holland och Balco i Storbritanninen.