Menu

Språk:

Nyheter


Inglasade balkonger på gamla hus

Varför skall man byta ut gamla balkonger till moderna inglasade balkonger från Balco? Fördelarna med att konvertera en gammal balkong till en modern och större inglasad balkong från Balco är

Balco erbjuder energieffektivisering!

På bostadsmarknaden finns det ett starkt behov av renovering, energieffektivisering och nybyggnation där Balco som tillverkare av inglasade balkonger ser positivt på framtiden. Genom att energirenovera och effektivisera fastighetens yttre

Odla på balkongen

Visst kan man odla på balkongen! Vi tipsar om bär/frukt och grönsaker som passar bra för sådd på sensommaren och som du kan odla på din balkong, tillsammans med tips

Balco stödjer Läxhjälpen i Gårdsten

Balco och Läxhjälpen satsar tillsammans för en ljusare framtid på Gårdstensskolan i Göteborg. Endast 40% av niondeklassarna på Gårdstensskolan uppnår gymnasiebehörighet. Balco stödjer Läxhjälpen och har en gemensam ambition att

Balco och NMT stärker positionen i norr

Balco Group AB växer och har den 2 mars förvärvat bolaget NMT, MontageTeknik i Norden AB. Förvärvet stärker och kompletterar Balco Groups kunderbjudande i norra Sverige. NMT är ett byggföretag

Energismart lösning som sparar pengar hos Brf Violen i Ängelholm

Fastigheterna i Brf Violen i Ängelholm består av fyra byggnader som byggdes 1962 och har sammanlagt 81 lägenheter. Redan 2015 insåg den dåvarande styrelsen i Brf Violen att både en

Camilla Ekdahl har utsetts till VD och koncernchef för Balco Group AB 

Styrelsen har utsett Camilla Ekdahl till VD och Koncernchef för Balco Group AB.  ”Vi har gjort ett grundligt arbete i rekryteringsprocessen med många kvalificerade kandidater i en djup och bred

Förbättrat ESG-betyg gör Balco Group till lågriskbolag

Balco har de senaste åren jobbat fokuserat med sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna har ytterligare förbättrat koncernens ESG-risk rating.I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från

Större balkonger, helt enligt Balco-metoden!

Nu kan de boende i Brf Ställaren i Sundsvall njuta av sina nya inglasade balkonger från Balco. Ett stort projekt bestående av total 197 balkonger, fördelade på 174 stora förläggningar

En Balco-balkong, ger fasaden liv

Varje balkongprojekt är unikt i sitt slag och med Balcos breda produktutbud hittar vi alltid en lösning som passar. Nu har vi en ny uppdaterad produktkatalog för inglasningssystem – ta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.