Menu

Språk:

Innovativa balkonginglasningar från Balco

Höj din Boendekvalitet och Hållbarhet.

Balco är experter på högkvalitativa inglasade balkonger och nyskapande lösningar för modernt boende. Med Balcos inglasade balkonger skapar du inte bara extra utrymme som kan användas året runt, utan drar också nytta av många fördelar som lyfter ditt hem till en ny nivå.

Tack vare Balcos avancerade balkonginglasningar får balkongerna utökad användbarhet, vilket leder till en ökad boendekvalitet. Denna förhöjda boendekvalitet är inte bara en lyx, utan också en hållbar investering i din livskvalitet.

Ökad livslängd för balkongen med inglasning

Livslängden på en balkong förlängs avsevärt med Balcos balkonginglasningar – med över 50 år och med regelbundet underhåll upp till 90 år jämfört med traditionella, oskyddade betongplattor. Balcos avancerade inglasningar skyddar inte bara fasaden, utan minskar också underhållsbehovet för fönster och dörrar.

Balcos balkonginglasningar erbjuder inte bara skydd mot buller utan dämpar effektivt trafikbuller och störande ljud med upp till 20 dB. På så sätt skapas en lugn och behaglig boendeatmosfär som positivt påverkar din livskvalitet.

Bättre komfort med balkonginglasningar

Genom den innovativa teknologin för Balcos inglasade balkonger värms tilluft upp innan den når din lägenhet, vilket leder till en förbättrad termisk inomhusmiljö. Denna effektiva användning av värme bidrar inte bara till energibesparingar utan ökar också din boendekomfort avsevärt.

Rätt utformad kan en inglasning göra både balkongen och lägenheten ljusare. Balkongens placering, vinkel och material hjälper till att fånga upp ljuset.

Innovativa balkonginglasningar från Balco
Innovativa balkonginglasningar från Balco
Innovativa balkonginglasningar från Balco

Energibesparing med balkonginglasningar

Balcos balkongsystem bidrar inte bara till ditt välbefinnande utan minskar också uppvärmningskostnaderna för din byggnad med upp till 20 procent. Denna hållbara och energieffektiva lösning märks ekonomiskt på lång sikt.

Högre boendeglädje och fastighetsvärde

Den ökade användningen av inglasade balkonger höjer inte bara boendeglädjen utan minskar också behovet av att byta bostad. Dessutom ökar de högkvalitativa balkonginglasningarna attraktiviteten hos din fastighet, vilket på lång sikt leder till en ökad värdestegring och därmed gör din investering i Balcos produkter särskilt lönsam.

Tryggare boendemiljö med inglasade balkonger

Den regelbundna närvaron på inglasade balkonger stärker inte bara gemenskapen utan fungerar också förebyggande mot skadegörelse. Balcos balkonglösningar främjar således inte bara ditt välbefinnande utan också säkerheten i din omgivning. Investera i framtiden med Balcos innovativa balkonglösningar – för ett modernt, bekvämt och hållbart hem. Läs mer om våra högkvalitativa balkonginglasningar och låt dig inspireras av det nya sättet att bo.


Energibesparing med innovativa balkonginglasningar

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad av balkonger – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i England, Balco i Tyskland, Balco i Polen och Balco i Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Öppen balkong från Balco.
Öppna balkonger från Balco
Inglasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Klicka på länken och Läs mer om Balco och nyckeln till framgång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.