Menu

Språk:

Balco – En stark aktör bakom Auktorisationen för säkra balkongmontage

Inom Balkongföreningen strävar man aktivt efter att säkerställa hög kvalitet inom branschen. De ledande balkongföretagen i Norden, som utgör föreningens medlemmar, har gemensamt utformat en branschstandard för montage av räcken, balkonger och inglasningar. För att tydliggöra vilka företag som är seriösa och följer standarden har auktorisationen ”Säkra balkongmontage” utvecklats och är nu integrerad i ID06.

I den ständigt växande och konkurrensutsatta byggbranschen kan det vara en utmaning för kunder att välja rätt entreprenör. Priset är ofta avgörande, men i en bransch där säkerhet är av yttersta vikt blir detta val en potentiell risk.

Auktorisationen för säkra balkongmontage

För att tackla denna utmaning och skapa trygghet för kunderna har medlemmarna i Balkongföreningen, beslutat att införa auktorisationen för sina medlemmar och deras underleverantörer. Nu krävs det att minst en montör är auktoriserad på varje arbetsplats där balkonger monteras.

Sedan början av 2022 har 189 personer från 66 företag deltagit i den kraftfulla endagsutbildningen ”Säkra balkongmontage,” som nu stolt integrerats i ID06. Fredrik Hall Johansson, utbildningsansvarig för auktorisationen, delar entusiastiskt att deltagarnas respons har varit mycket positiv. En särskilt välkomnad aspekt är att utbildningen inte bara belyser montörernas krav utan även lyfter fram underleverantörernas rättigheter på byggarbetsplatsen.

Balco, som är en aktiv medlem i föreningen, har gått i spetsen för säkerhet genom att genomföra utbildningar för samtliga sina Projektledare och Projektchefer. Utbildningarna hålls årligen på olika platser i Sverige, och för att bibehålla auktorisationen kommer deltagarna att genomgå uppföljningsutbildningar vart femte år.

Säkra balkongmontage med Balco
Garanterat säkra balkongmontage, när du väljer Balco
Säkra balkongmontage med Balco

Leta efter symbolen ”Säkra balkongmontage” när du väljer entreprenör

För kunder är det nu enklare att identifiera seriösa aktörer – leta efter symbolen ”Säkra balkongmontage” när du väljer entreprenör. Den symbolen garanterar inte bara auktorisation utan även ett åtagande för säkerhet och hög kvalitet. Balco är stolt över att vara en drivande kraft för att skapa trygghet och hög standard inom balkongbranschen.


Kontakta Balco

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad av balkonger – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i England, Balco i Tyskland, Balco i Polen och Balco i Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Öppen balkong från Balco.
Öppna balkonger från Balco
Inglasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Klicka på länken och Läs mer om Balco och nyckeln till framgång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.