FÖRDEL BALCO

Det finns saker som skiljer oss från andra balkongföretag. Våra driftssäkra integrerade inglasningar är ett exempel. Inglasade balkongsystem från Balco har en livslängd på 50 år. Det ger långa avskrivningstider och en mycket låg bruksvärdeskostnad. En god investering, helt enkelt.

Hållbar investering

Många bostadsområden står inför stora och kostsamma renoveringsbehov. Inte bara balkongerna utan även fasad, fönster och dörrar behöver åtgärdas. Nu finns ett hållbart alternativ till en traditionell kortsiktig renovering. Balcometoden är ett kostnadseffektivt sätt att hantera renoveringsbehovet för en lång tid framöver. Genom att ersätta de befintliga öppna balkongerna med nya, inglasade balkongplattor ökar inte bara trivsel och användbarhet – även framtida underhåll minimeras.

Klimatskyddande skal

De inglasade balkongerna fungerar som ett klimatskyddande skal för fastigheten, vilket ger minskade energikostnader, minskat underhållsbehov och minskat buller från omgivningen. Genom att täcka hela fasaden med Balcos inglasade balkongsystem skapar man en klimatvägg. Oberoende studier har visat att det ger en energibesparing på nästan 20 procent. Balkongens luckor och luft fungerar nämligen som isolering, vilket gör att tilluften värms upp innan den når in i lägenheten. Effekten blir minskat golvdrag och höjd inomhustemperatur. Klimatväggen eliminerar dessutom renoveringsbehovet för såväl balkong som fasad, fönster och dörrar.

Läs mer om fördelarna med inglasade balkongsystem.

Från idé till färdig besiktning

Att investera i inglasade balkonger för en fastighet eller ett helt bostadsområde är ett stort beslut. Med Balco får ni en trygg och stabil partner genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd garantibesiktning. Vår långa erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil leverantör. Vi finns kvar och tar ansvar för våra balkongsystem under lång tid framöver.

Läs om processen – Balco totalentreprenad.

Det bästa anbudet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska säkerställa att det bästa anbudet får leverera. I många fall kan det vara svårt att avgöra vilket som är det bästa anbudet. Det gäller att väga samman många olika faktorer för att sammantaget skapa sig en rättvisande bild – hela tiden mot bakgrund av förfrågningsunderlagets utformning.

HBV-avtal

Balco är en av de leverantörer som har ramavtal med HBV – inköpscentralen för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Det innebär att bostadsbolagen som är medlemmar i HBV tryggt kan avropa enligt ramavtalet och få bättre priser och dessutom få bonus och återbäring på sina inköp.
Kontakta oss om ni vill veta mer om vad vårt HVB-avtal kan innebära för ert bostadsbolag.

Checklista – att tänka på i ett förfrågningsunderlag

Det är svårt att jämföra äpplen och päron. Vi har sammanställt en liten checklista som kan vara till hjälp vid utformningen av ett bra förfrågningsunderlag, så att det blir lättare att göra en rättvisande utvärdering av anbuden.

  • Kartlägg behovet av funktioner: T.ex. omfattning på klimatskydd och bullerdämpning, ventilation, dränering, möjlighet att skjuta luckorna i sidled och/eller vika luckorna för putsning.
  • Storlek på balkongerna: Större balkonger ökar användbarheten och ger möjlighet till högre hyror.
  • Tänkbara leverantörer: Ta reda på vilka tänkbara leverantörer som kan tänkas uppfylla kraven.
  • Val av entrepenadform: Undersök om det är fördelaktigast att handla upp de inglasade balkongerna av ett specialiserat balkongföretag eller om de ska ingå i en större entreprenad.