Balkongrenovering med Balco-metoden

Hur mår dina balkonger?

Har betongen börjat spricka? Har balkongräcken börjat luta? Krånglar inglasningarna? Då är det dags att för en åtgärd – och det finns två olika alternativ.

Vårt klimat utsätter betongen på öppna balkonger för hård belastning och som boende har man ofta ingen aning om hur detta kan påverka balkongens säkerhet och livslängd. Därför är det viktigt att man följer underhållsplanen och ser till att renovera i tid. Ett bättre alternativ till en traditionell renovering är en inglasning med Balco-metoden.

Det är en kostnadseffektiv lösning som ger en större, mer attraktiv balkong och som dessutom är klimatsmart.

Kontakta oss så berättar vi hur Balco kan hjälpa er med renovering av era balkonger.

Traditionell renovering utan Balco-metoden

Traditionell balkongrenovering

En traditionell balkongrenovering innebär att det görs förbättringar av betongen och att räcken byts ut. Denna typ av renovering håller i ungefär 15 år. Det är så länge renoveringen kan stå emot vädrets påfrestningar och annat slitage. Därefter måste arbetet göras om. En annan stor nackdel med de befintliga öppna balkongerna är att de fungerar som kylflänsar på fasaden med köldbryggor som orsakar onödiga uppvärmningskostnader.

Det andra alternativet är att byta ut balkongerna enligt Balco-metoden.

Renovering med Balco-metoden för inglasade balkonger öppna balkonger loftgångar Balkongrenovering

Renovering med Balco-metoden

En renovering med den unika Balco-metoden innebär att de gamla balkongerna tas bort, balkongplattor förlängs och glasas in med vårt patenterade balkongsystem. Den nya öppningsbara glasfasaden skyddar såväl de nya betongplattorna som befintliga fönster, dörrar och väggar. Hela arbetet görs från utsidan och stör inte de boende.

Balco-metoden ger vinster för fastighetens ekonomi och bidrar till ökad trivsel hos de boende. Dessutom ger den energibesparingar som leder till ett minskat klimatavtryck. Det är till glädje för oss alla.

Fördelarna med Balco-metoden

Vinster för fastighetens ekonomi, för de boende – och för vår miljö.

Stora vinster för ekonomin

Med Balco-metoden får balkongerna en livslängd på minst 90 år. Det betyder att det yttre underhållet minskar avsevärt. Men det finns många fler ekonomiska fördelar med Balco-metoden. Energiförbrukningen minskar då uppvärmningsbehovet sjunker med upp till 20% – i vissa fall ännu mer. Bruksvärdet ökar, tack vare att balkongen både blir större och inglasad vilket kan motivera en hyreshöjning. Samtidigt minskar både den årliga avskrivningen och kostnaden för underhåll av fasaden.

Ökad trivsel för de boende

En stor, fräsch, inglasad balkong ger de boende en plats att njuta på stora delar av året. Dessutom sänker vår integrerade inglasning ljudnivån med upp till 20dB. Våra balkongsystem har dessutom många smarta funktioner som underlättar vardagen på balkongen. Det kan också göra underverk för en trist och sliten husfasad. Alltså bidrar Balco-metoden till ökad trivsel – och trivs de boende så minskar omflyttningen.

Klimatsmart och långsiktigt

Energibesparingar ger minskat klimatavtryck. På Balco är vi stolta över att vår patenterade metod har visat sig vara hållbar för miljön. Det är till glädje för oss alla.


– Balcos system gör det möjligt att öppna alla rutor, så du kan i princip ha hela balkongen öppen om du vill. Det är fantastiskt under sommaren när solen ligger på under hela dagen.”

Maiken Hjerpe

Ordförande i Brf Huggarens styrelse