Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Kv. Hjälmen 2
Götene, Sverige

Loftgångar gav nytt liv åt huset i Västra Prästgårdsängen

Skydd mot väder & vind

Skydd mot väder & vind

Större yta

Större yta

Fakta – Kvarteret Hjälmen 2

Kund

AB GöteneBostäder/Sälles Rör AB

Byggår

2018

Adress

Vikingagatan 13
533 31 Götene

Huset på Vikingagatan 13 i Götene stod färdigt runt 1970 och har sedan dess genomgått flera förändringar. På 1990-talet byggdes huset om till skola och 2016 fanns återigen behov av nya bostäder i Götene och kommunen hade fått en bostadskö att hantera.

Unika loftgångar

Efter en relativt lång process, beslutades om produktion av bostäder i den befintliga byggnaden. Snabbt projekterades en spännande lösning fram. Den kom så småningom att ge huset nya inglasade loftgångar enligt Balcos unika koncept. Antalet lägenheter kunde på detta sätt öka från 18 till 22.

Citat Balco

Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna och med Balco har fungerat mycket bra. Vi är stolta att visa upp vår ”nya” fastighet.

Martin Sohlberg

AB GöteneBostäder

LOU-upphandling avgjorde

GöteneBostäders upphandling gav ombyggnadsuppdraget åt Sälles Rör AB i Götene. Byggstart var i november 2017 och inflyttningen skedde i september 2018. De 22 nya lägenheterna, 1-4 rum och kök, svarar väl mot behoven i den nuvarande bostadskön. En del av projektet har också varit att skapa en levande och trivsam utemiljö i centrumnära Västra Prästgårdsängen. Hela området har fått en rejäl ansiktslyftning och blivit väldigt trivsamt på många sätt.

Kort byggtid, bra samarbeten och positiva dialoger

– Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna och med Balco har fungerat mycket bra. Vi är stolta att visa upp vår ”nya” fastighet, säger Martin Sohlberg på GöteneBostäder. Calle Liljestam på Sälles Rör kommenterar samarbetet med Balco så här:
– Anledningen till att vi valde Balco som leverantör av loftgångar, balkonger och franska räcken var både företagets goda referenser och att man tog ett helhetsansvar. Vi har haft en mycket positiv dialog med Balco genom hela projektet. Med tanke på den korta byggtiden har det varit betydelsefullt för oss att lösa uppkomna situationer på bästa sätt.

Före: Demontering av de gamla balkongerna inför montering av nya räcken och inglasade loftgångar.

Efter: Nya inglasade loftgångar som skyddar mot väder och vind.