Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Loftgångar gav nytt liv åt huset i Västra Prästgårdsängen

Skydd mot väder & vind

Skydd mot väder & vind

Lägre underhållskostnad

Lägre underhållskostnad

Fakta – Kvarteret Hjälmen 2

Kund

AB GöteneBostäder/Sälles Rör AB

Byggnadsår

2018

Adress

Vikingagatan 13,
533 31 Götene

Huset på Vikingagatan 13 i Götene stod färdigt runt 1970 och har sedan dess genomgått flera förändringar. På 1990-talet byggdes huset om till skola och 2016 fanns återigen behov av nya bostäder i Götene och kommunen hade fått en bostadskö att hantera.

Unika loftgångar
Efter en relativt lång process, beslutades om produktion av bostäder i den befintliga byggnaden. Snabbt projekterades en spännande lösning fram. Den kom så småningom att ge huset nya inglasade loftgångar enligt Balcos unika koncept. Antalet lägenheter kunde på detta sätt öka från 18 till 22.

Citat Balco

Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna
och med Balco har fungerat mycket bra.
Vi är stolta att visa upp
vår ”nya” fastighet.

Martin Sohlberg

AB GöteneBostäder

LOU-upphandling avgjorde
GöteneBostäders upphandling gav ombyggnadsuppdraget åt Sälles Rör AB i Götene. Byggstart var i november 2017 och inflyttningen skedde i september 2018. De 22 nya lägenheterna, 1-4 rum och kök, svarar väl mot behoven i den nuvarande bostadskön. En del av projektet har också varit att skapa en levande och trivsam utemiljö i centrumnära Västra Prästgårdsängen. Hela området har fått en rejäl ansiktslyftning och blivit väldigt trivsamt på många sätt.

Kort byggtid, bra samarbeten och positiva dialoger
– Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna och med Balco har fungerat mycket bra. Vi är stolta att visa upp vår ”nya” fastighet, säger Martin Sohlberg påGöteneBostäder.

Calle Liljestam på Sälles Rör kommenterar samarbetet med Balco så här:
– Anledningen till att vi valde Balco som leverantör av loftgångar, balkonger och franska räcken var både företagets goda referenser och att man tog ett helhetsansvar. Vi har haft en mycket positiv dialog med Balco genom hela projektet. Med tanke på den korta byggtiden har det varit betydelsefullt för oss att lösa uppkomna situationer på bästa sätt.

 

Före

Efter:Nya loftgångar som skyddar mot väder och vind.