Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

HSB Brf Kaverös
Göteborg, Sverige

Två fastigheter smälter samman och ger glasklar utsikt

Skydd mot väder & vind

Skydd mot väder & vind

Sänkta energikostnader

Sänkta energikostnader

Större yta

Större yta

Fakta – HSB Brf Kaverös

Kund

HSB Brf Kaverös

Byggnadsår

2017-2018

Adress

Basungatan 17 - 48,
421 40 Göteborg

Antal Balkonger

334 Stycken

2015 kom HSB Brf Kaverös i kontakt med Balco. Initiativet kom från föreningen som hade påbörjat processen gällande renoveringsbehovet av balkongerna. En betongbesiktning visade att betongen i balkongplattorna var undermålig samt att armeringen och infästningar var rostangripna.

 

Från öppna balkonger till inglasningar

HSB Brf Kaverös styrelse sonderade terrängen, med frågan om ”Vad finns det för tänkbara lösningar?” Flera entreprenörer, tekniska lösningar och byggmetoder jämfördes. En extern konsult anlitades som hjälpte till att jämföra anbud samt tydliggjorde möjligheterna i projektet. Föreningen tog även hjälp av HSB Göteborg.
– Det var mycket att ta hänsyn till säger Christina Nilsson, styrelseordförande i HSB Brf Kaverös. Vi ställdes inför många olika alternativ. Allt från att laga balkongerna och återställa likt tidigare, till att byta ut och göra större och inglasade balkonger. Christina berättar att man valde Balco på de goda referenser de har runt om i Göteborg. Dessutom kan Balco erbjuda en totalentreprenad med kort byggtid och dokumenterad lång livslängd på både betong och inglasningssystem. Till slut valde föreningen att ta bort samtliga balkongplattor och mellanväggar. Detta för att säkerställa att all dålig betong försvann.

 

Utsatta balkonger

HSB Brf Kaverös ligger högt beläget i Västra Frölunda och genom åren har fasaderna utsatts för stora påfrestningar. I de 8 våningar höga husen var det ständigt vått, kallt och blåsigt på de öppna balkonger.

 

Brokig fasad blev enhetlig och smakfull

Innan renoveringen påbörjades hade de två huskropparna balkonger i flertalet färger. När man bestämde sig för att bygga nya balkonger var målet att få husen att höra ihop på ett mer smakfullt sätt. HSB Brf Kaverös styrelse tog tillsammans med Joakim Isaksson, Distriktansvarig säljare och Martin Lamme, Architectural Advisor på Balco fram flertalet förslag på hur balkongerna kunde komma att se ut. Med detta som underlag tog Finn Østrup, Arkitekt MAA, Danske ARK fram ett slutgiltigt förslag. Finn utgick från omgivningarna och plockade nyanser från närliggande natur som sedan presenterades. Förslaget klubbades därefter igenom.

Citat Balco

Vi hade en öppen dialog mot ett gemensamt mål och
gemensamt ansvar att ro projektet i land. Vi är
mycket nöjda med samarbetet mellan oss och Balco.

Christina Nilsson

Styrelseordförande HSB Brf Kaverös

99% majoritet för större, inglasade balkonger

På föreningens gård genomförde Balco under tre dagar en balkongvisning för föreningens styrelse och boende.Visningen gav de boende möjlighet att ställa frågor och se balkongernas storlek, funktion och hur man praktiskt använder sig av en inglasad balkong. De boende fick också insikt i skillnaden mellan Balco´s integrerade balkonginglasning jämfört med en traditionell renovering av balkongerna. På föreningens extrastämma var uppslutningen från medlemmarna stor. Man hade över 99 % majoritet av att bygga nya, större och inglasade balkonger.

Utmaning med hörnbalkonger

Under projektets gång stötte man på utmaningar när hörnbalkongerna på de 8 våningar höga husen skulle göras. Det fanns flertalet lösningar på dessa tre rader och det tog lite tid att fastställa bästa alternativet ur både ett estetiskt och entreprenadmässigt sätt.
Joakim Isaksson berättar,
– Balco tillsammans med styrelsen ville komma igång med projektet tidigt under hösten 2018 för att arbeta på under vintern och färdigställa hela projektet innan våren. Hörnbalkongerna gav Balcos statiker och konstruktörer en rejäl utmaning då förutsättningar
på befintlig konstruktion inte riktigt motsvarade konstruktionsritningar. Det gjorde att de boende fick vara utan sin balkong lite längre än alla andra. Givetvis tog vi dessa frågeställningar på största allvar. Balco vill, precis som kunden, att slutresultatet ska bli bra och att de boende ska bli nöjda. Problemet med hörnbalkongerna togs om hand och arbetet slutfördes.

Nöjda med resultatet

Christina avslutar med att säga,
– Det här känns mycket bra! Vi har haft en öppen dialog mot ett gemensamt mål. Vi är mycket nöjda med samarbetet mellan oss och Balco.

Före:Öppna balkonger med behov av renovering.

Efter:Nya, större, inglasade balkonger med möjlighet att öppna upp luckorna helt.