Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Nytt förvärv stärker och kompletterar Balcos produkterbjudande

Balco Group AB har den 8 april 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget RK Teknik AB och dess dotterbolag. Tillträde sker i slutet av april 2021. Förvärvet konsolideras från den 1 april 2021 och förväntas bidra positivt till vinst per aktie redan under 2021.

RK Teknik erbjuder balkonger för till-, om- och nybyggnationer, lego- och montageverksamhet samt därtill relaterade tjänster och arbeten för den svenska marknaden. Företagets produkter, som stärker och kompletterar Balco Groups produktsortiment och kunderbjudande, kommer att lanseras på alla marknader där koncernen är verksam. Dessutom innebär förvärvet att Citybalkonger nu kommer att introduceras på den svenska marknaden, ett produktsegment som hittills enbart sålts i Danmark.

Läs mer om förväret här.