Menu

Språk:

Minskad användning av aluminium avgörande för miljön

De livscykelanalyser (LCA) som tillsammans med konsultföretaget Tyréns genomfördes under 2019 och 2020, visade att företagets största negativa klimatpåverkan ligger i förbrukningen av aluminium. Då aluminium är en central beståndsdel i Balco AB:s produktlösningar skulle alltså en minskad förbrukning kunna ha en stor betydelse för företagets klimatpåverkan.

Den insikten ledde till ett omfattande arbete som redan nu gett resultat i flera åtgärder, berättar Balco AB:s vd, Camilla Ekdahl.

– Från årsskiftet har Balco AB skiftat över till Hydro REDUXA, som är en aluminium producerad med förnybara energikällor och med en ny energireducerande produktionsteknik. Produktionssättet innebär en reduktion av CO2e-utsläppen med 50% i jämförelse med tidigare tillverkningsprocess.

Också på produktsidan har livscykelanalyserna gett inspiration till ett nytänkande.

Minskad användning av aluminium med TwinView

– Som ett led i såväl designförändring som ett hållbarhetstänk har Balco AB utvecklat en helt ny balkonglucka – TwinView – där vi lyckats ersätta delar av aluminiumprofilerna med glas, vilket minskar luckans aluminiumbehov med hela 12 procent. Första projektet med TwinView levererades under Q1 2021.

Genom det senaste årets åtgärder har vår gröna profil förstärkts, men arbetet med att minska vår klimatpåverkan ytterligare fortsätter självklart, säger Camilla Ekdahl, VD Balco AB.

Download the English version here.


Kontakta oss

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Öppen balkong från Balco.
Minskad användning av aluminium avgörande för miljön
Inghlasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.