Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Läs intervjun med Kenneth Lundahl i senaste utgåvan av Affärsvärlden

Genom att äga hela sin värdekedja frän kundkontakt via produktion till leverans växer balkongrenoveringsföretaget Balco med en god lönsamhet. Under de senaste fyra åren har den årliga omsättningsökningen i genomsnitt varit 19 % och framtidsutsikterna är fortsatt ljusa då renoveringsmarknaden är stor och företagets marknadsposition unik.

Sedan bolaget grundades 1987 har Balco utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av balkonger till att erbjuda kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke. Företaget är marknadsledare i Norden och har en stark position på övriga nordeuropeiska marknader.

– Jag brukar beskriva Balco som ett bolag som genom innovativa produkter, specialisering och kompetens skapar sin egen nisch i marknaden, säger Kenneth Lundahl, VD. Vi har ett brett sortiment av unika produkter och lösningar varav många är patenterade. Vi är ett kunskapsintensivt projektbolag med en bred och djup kompetens bland våra medarbetare och vi har en organisation som utgår ifrån kunden. Balco skapar sin marknad då vi möter marknadens behov med en attraktiv alternativ lösning till en traditionell balkongrenovering. Jag skulle vilja hävda att vi har en unik position på marknaden.

Balco skapar värde

Balco-metoden innebär att företaget löser kundernas ofta akuta balkongproblem genom att kapa ned befintliga balkonger och ersätta dem med nya inglasade. Detta medför många fördelar för kunderna, t ex lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Säljprocessen som till stor del handlar om att upplysa och undervisa, innefattar att företaget tar fullt ansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering och bygglovsansökan till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Företaget är en komplett balkongleverantör som kan tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet.

Balco har säljkontor i sju länder, och tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen. Man har även gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Uppdämt renoveringsbehov

Kenneth Lundahl menar att man inte ska se Balco som ett företag som är inriktat på bygg- och nyproduktionsmarknaden, utan som en nischspelare inom renoveringssegmentet där kunderna är bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag.

– Det finns ett stort uppdämt behov då väldigt många fastigheter är i behov av en renovering av balkongerna. Alternativet till att göra något åt balkonger som vittrar sönder är att låsa dörrarna till balkongerna

– och då måste man sänka hyrorna. Så antingen gör man en snabbfix som ändå innebär ett stort åtagande och så håller balkongerna 15 år. Eller så satsar man långsiktigt och väljer vår problemfria helhetslösning och balkongerna håller åtminstone 50 år, samtidigt som värde skapas i form av ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning på bostaden.

– Vi tror på marknaden och på vår affärsmodell och anställer säljare kontinuerligt. Vår tillväxt och vår lönsamhet visar att vår modell fungerar och att alltfler väljer våra lösningar. Vår orderstock utvecklas starkt och vi ser med god tillförsikt på framtiden avslutar Kenneth Lundahl.

 

Balco-aktien är sedan 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Bild: HSB Kvarnberget i Huddinge med nya inglasade balkonger från Balco utrustade med grått opalglas och det patenterade CleanLine-systemet som minskar risken för smutsränder. Till höger; Kenneth Lundahl, VD.

 

Text hämtad ur Affärsvärlden, nummer 11, sida 18 (15 mars, 2018) 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.