Menu

Språk:

Kirunabostäder förlänger sommaren när nya lägenheter får uterum

Kirunabostäder bygger i nya Kiruna och väljer inglasade balkonger från Balco. Projektet Kvarter 1 i nya stadskärnan tillför 62 nya lägenheter och 3 600 m³ lokaler. De inglasade balkongerna kan användas som uterum under delar av året. Byggare är Nåiden Bygg AB. Arkitekt SAR/MSA är Liselott Miranda, Norconsult (tidigare Arkitekthuset Monarken AB).

Inglasning – hyresgästernas önskemål

Per Eriksson, projektledare på Kirunabostäder, hoppas att hyresgästerna ska kliva in i sina nya hem med känslan: ”Wow, här vill jag bo!” Husen ersätter delar av bolagets nuvarande bestånd som ska avvecklas till följd av gruvans utbredning. Det ska med sin form spegla fjällvärlden och omkringliggande naturområden. Per Eriksson berättar: ”Det är skönt att bygget är igång och att flytten av staden fortsätter. Vårt nya stadshus är hjärtat i nya stadskärnan och nu sker framväxt av kvarteren runt omkring. Vi valde inglasning redan från början utifrån hyresgästernas önskemål om att kunna använda sina balkonger en längre tid av året.”

Att ta fram ett bostadshus är en lång process. Liselott Miranda, Arkitekt SAR/MSA på Norconsult, kunskapade tidigt om vilka form- och funktionskrav man kan ställa på inglasade balkonger: ”Balkongerna ska ansluta till helhetskonceptet med ett formspråk som ansluter och förstärker omgivningen. Huset framträder som ett stiliserat fjäll klätt i perforerad plåt med horisontella linjer. Det arktiska klimatets isblå kulörer återfinns i fasader och interiört associerar varma brandgula kulörer till magman som är järnmalmens ursprung. För att ytterligare befästa detta finns integrerad belysning i fasader och balkonger.”

Balkongen adderar en utekänsla

Kiruna ligger fantastiskt men vädret under vinterhalvåret kan vara påfrestande. Den inglasade balkongen bjuder ut hyresgästen, men stänger samtidigt ute regn, snö, oväsen och kyla. Stephan Palmgren, Balco, förklarar: ”Balkongen adderar en utekänsla till en av väggar avgränsad lägenhet. Den inglasade balkongen blir ett rum för ett rikare liv, där våren börjar tidigare. Den ska vara enkel att öppna upp när värmen kommer. Höstdagarna kan upplevas i en skön stol på balkongen. Vintern får vänta.”

Anders Similä, projektchef på Nåiden Bygg, berättar om dialogen med Balco: ”Balcos inglasningar fanns med i förfrågningsunderlaget. Tillsammans har vi kunnat erbjuda hyresgästerna en väldigt bra lösning. Gemensamt har vi hittat förbättringar och kostnadsminskningar i projektet.”

Inglasningarna kommer på plats hösten 2019. Innan dess ska Balco samordna sin produktion med andra leverantörer och entreprenörer. ”Vi har en styrka i den egna utvecklingsavdelningen, med egna statiker och konstruktörer samt egen beredning innan vi tillverkar i egen regi. Alla delar samordnas till en integrerad, samverkande lösning för den här typen av projekt”, säger Palmgren.

Ytterligare information:


Kontakta oss

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Balco Nacka Utsikten 550x367
Öppna balkonger från Balco
Inglasad balkong från Balco, marknadsledande för öppna och inglasade balkonger.
Inglasade balkonger från Balco

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.