Menu

Språk:

Förbättrat ESG-betyg gör Balco Group till lågriskbolag

Balco har de senaste åren jobbat fokuserat med sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna har ytterligare förbättrat koncernens ESG-risk rating.
I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från 20,8 till 18,7. Det innebär att Balco numera rankas som ett lågriskbolag och är bland de 20 procent av alla bolag i världen med lägst ESG-risk.

I ESG-bedömningen sammanvägs företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning. Balcos förbättrade ESG-betyg är ett resultat av flera olika aktiviteter inom Balco Group de senaste åren. Bland dessa kan nämnas en satsning på hållbara material, samt livscykelanalyser som visar att företagets inglasade balkongsystem betalar tillbaka sin klimatskuld redan inom halva den beräknade livslängden. Uppdaterade policyer, system för anonym hantering av visselblåsare samt satsningar på utbildning, kommunikation och systematisk redovisning och uppföljning av hållbarhetsmål, är andra prioriterade områden som garanterar transparens och stärker engagemanget i hållbarhetsfrågor.

  – Vi jobbar fokuserat med att minska våra ESG-risker inom alla områden: miljö (E), sociala (S) och bolagsstyrning (G). Inom miljöområdet fortsätter vi arbetet med att  minska vår miljöpåverkan genom bl a val av leverantörer som kan erbjuda mer hållbara material och förbättra vår avfallshantering, samt att erbjuda fler möjligheter för våra kunder att minska sin energiförbrukning genom vårt erbjudande Grön transformering av fastigheter. Inom det sociala erbjuder vi en trygg och säker arbetsmiljö och våra produkter ger en ökad komfort för våra kunder. Bolagsstyrningen har tydliga uppförandekoder för anställda och leverantörer samt policyer hur vi styr verksamheten och arbetar för ökad jämställdhet, säger Michael Grindborn, CFO och hållbarhetsansvarig på Balco Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, tf koncernchef, 070-606 30 32, camilla.ekdahl@balco.se
Michael Grindborn, CFO, IR-chef och Hållbarhetsansvarig, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se

Download an English version here.

Klicka här för att ladda ned en PDF-fil av pressmeddelandet.


Kontakta oss

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Vi är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem. Balcos inglasningssytem används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i följande länder. Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Förbättrat ESG-betyg gör Balco Group till lågriskbolag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.