Menu

Språk:

Energibesparing med Balcos inglasade balkonger

Vintern är här och med den kommer lägre utomhustemperaturer. Med Balcos inglasade balkonger skapas ett effektivt skydd mot väder och vind, som leder till energibesparing för dig som boende.

En balkonginglasning skapar en luftspalt mellan inglasning och fasad, vilket bidrar till att tilluften värms upp innan den når in i din lägenhet. Effekten av en balkonginglasning från Balco motsvarar cirka 5 cm traditionell tilläggsisolering, något som bland annat bidrar till minskat golvdrag och högre inomhustemperatur.

Energibesparing på nästan 20%

Ramböll, ett tekniskt konsultföretag, har genomfört mätningar på Balcos balkonginglasningar och kommit fram till att de bidrar till ökad energibesparing. Jämfört med en vanlig räckesbalkong är Balcos lösning nästan 20% mer effektiv.

Skyddar fasad och minskar underhåll

Att en inglasning skyddar både balkong och fasad kanske är självklart, men den blir också ett effektivt skalskydd för de fönster och dörrar som vetter ut mot balkongen. Detta minskar behovet av framtida investeringar i renoveringar av såväl fasad, som fönster.

*Fakta som presenteras i artikeln baseras på Rambölls rapport ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion” från 2010-08-30.


Kontakta oss

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Balco Nacka Utsikten 550x367
Energibesparing med inglasade balkonger från Balco
Inglasad balkong från Balco, marknadsledande för öppna och inglasade balkonger. Energibesparing.
Balkonger från Balco

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.