Menu

Balcos inglasningar skapar trygghet

I nr 3 av HBV-magasinet lyfts Balco fram av Michael Pirosanto, VD hos Gårdstensbostäder, som en samarbetspartner till att utveckla Gårdsten, Göteborg. Ett samarbete Balco är mycket stolta och glada över att få vara med och delta i.

Att Balcos inglasade balkonger bidrar till ökad trygghet i bostadsområden runt om i norra Europa är en feedback många kunder återkommer med. Detta beror främst på att det blir mer attraktivt att vara på balkongerna större delen av året med en inglasad balkong. Med ökad närvaro på balkongerna så ökar även uppsikten över bostadsområdet.

Miljöaspekten vid tillverkning och produktutveckling av balkonger arbetar vi på Balco ständigt med att förbättra. I Balcos svenska produktion används endast el ifrån förnybara energikällor, något som även Gårdsten prioriterar. Verksamheten i Sverige är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, som visar på hög kvalitetsnivå genom hela produktionskedjan och stort fokus på miljön.

Låt oss berätta mer om Balcos lösningar

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.

Vill du veta mer om våra inglasade och öppna balkonger? Kontakta oss