Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco stärker kunderbjudande genom förvärv av Stora Fasad AB

Balco Group AB har den 10 februari ingått avtal om och slutfört förvärv av samt-liga aktier i bolaget Stora Fasad AB. Tillträde har skett i dag och förvärvet kon-solideras från den 1 januari 2021. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie redan under 2021.

Köpeskillingen som reglerades kontant uppgår till 20 MSEK, samt en rörlig tilläggsköpskilling som baseras på bolagets framtida utveckling åren 2021–2023 och utfaller under 2024. Balco uppskattar preliminärt att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till cirka 10 MSEK baserat på förväntad utveckling för det förvärvade bolaget. Förvärvet finansieras genom befintliga likvida medel. Aktierna förvärvas från Stora Fasad Entreprenad SFE AB.

Stora Fasad är ett bolag som erbjuder fasadarbeten, som murning och putsning, samt fönsterbyte, balkong och tak, vid såväl renoveringar och reparationer som vid nyproduktion, samt relaterade tjänster som ställningsarbeten.

Förvärvet stärker och kompletterar Balcos produkt- och kunderbjudande. Med komplett fasadrenovering kan Balco ta ansvar för totalentreprenaden i större projekt med både balkong- och fasadrenovering. Inledningsvis är det fokus på den svenska marknaden men inom kort tittar man på en expansion till övriga länder där Balco är verksamt.

Stora Fasad omsatte cirka 30 MSEK under 2020 med ett rörelseresultat på cirka 5 MSEK. Bolagets orderstock uppgår till cirka 30 MSEK. Stora Fasad kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning som ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen, förstärkt med de resurser och kompetens som en större koncern kan tillföra. Christer Thane kvarstår som VD.

Förvärvet av Stora Fasad är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet. Genom förvärvet stärker vi vår marknadsposition då vi kan erbjuda en totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår.”, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco Group, i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se
Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se