Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco Group uppdaterar sina finansiella mål

Balco Groups styrelse har beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål. Ett nytt mål för vinst per aktie ersätter tidigare marginalmål, utdelningspolicyn justeras samt ett nytt hållbarhetsmål kopplat till försäljning av energibesparande åtgärder införs. Målen om tillväxt samt räntebärande nettoskuld kvarstår på samma nivå som tidigare.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs mer om Balco och vår nyckel till framgång.