Menu

Språk:

Balco Group förvärvar Riikku Group Oy

Balco Group AB har idag ingått avtal om och slutfört förvärv av samtliga aktier i Riikku Group Oy, ett av Finlands ledande företag inom balkonginglasning. Tillträde har skett i dag. Köpeskillingen betalas delvis kontant, delvis genom en riktad nyemission av aktier i Balco Group till säljarna av Riikku Group Oy. Förvärvet, som är det hittills största Balco Group genomfört, konsolideras från den 1 januari 2024 och väntas bidra positivt till vinst per aktie under helåret 2024.

Genom förvärvet etablerar Balco Group en stark position på den finländska balkongmarknaden och stärker utbudet inom segmentet nybyggnation. Förvärvet stärker även Balco Groups marknadsposition i Norden i linje med koncernens långsiktiga strategi.

Balco Groups hittills största förvärv

”Förvärvet av Riikku Group är det hittills största som Balco Group har genomfört och stärker vårt erbjudande i Finland samt vår position som den marknadsledande balkongleverantören i Norden. Genom Balco Groups kompetens inom renovering ser vi stor potential att öka Riikkus försäljning inom detta segment. Vidare ser vi en god potential att sälja Riikkus produkter på våra andra marknader.” säger Camilla Ekdahl, VD och koncernchef för Balco Group.

Riikku Group Oy – ett av Finlands största balkonginglasningsföretag

Riikku Group Oy grundades 2005 och är ett av Finlands två största balkonginglasningsföretag. Bolaget arbetar främst med nybyggnation men säljer även inom renoveringssegmentet. Riikkus huvudkontor ligger i Alavus, Finland och har säljkontor i flera finska städer samt dotterbolag i Sverige, Norge och Finland. Riikku-koncernen omsatte cirka 40 MEUR under 2023 med en rörelsemarginal som låg något lägre än Balco Groups. Riikku har en modern och välinvesterad produktionsanläggning på cirka 7 500 kvm i Alavus. Riikku och dess dotterbolag kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning med Joakim Petersen-Dyggve som VD.

”Det känns inspirerande att få vara med på Balco Group’s tillväxtresa och jag ser fram emot att få vara med och utveckla och stärka Riikku ytterligare” säger Joakim Petersen-Dyggve, VD för Riikku Group Oy.

Balco Group förvärvar Riikku Group Oy

Balco Group etablerar en stark position på den finländska balkongmarknaden

Den avtalade köpeskillingen uppgår till 15 MEUR på kassa- och skuldfri basis. 3 MEUR betalas med nyemitterade aktier till Riikkus tidigare ägare. Resterande 12 MEUR finansieras med egen kassa och betalades hälften vid tillträdet och hälften över kommande fyra år med en fjärdedel per år.

Mot bakgrund av att en del av köpeskillingen ska betalas med Balco Groups egna aktier har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023, i dag beslutat om en riktad nyemission av sammanlagt 728 820 aktier i bolaget till säljarna i Riikku Group Oy med betalning genom kvittning av revers utställd av Balco Group till säljarna. Teckningskursen för aktierna som emitteras till säljarna, som enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Balco Groups aktie den 19 januari 2023, uppgick till 46,84 kronor per aktie.

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Balco Group till 22 638 168 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 4 373 092 kronor till 135 834 340 kronor.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-22 10:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Ekdahl, VD och koncernchef
Tfn: 070-606 30 32
camilla.ekdahl@balco.se

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
michael.grindborn@balco.se


Kontakta Balco

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad av balkonger – Balco tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i England, Balco i Tyskland, Balco i Polen och Balco i Holland.

Mer information om Balcos öppna balkonger och inglasade balkonger.

Öppna balkonger från Balco
Öppna balkonger från Balco
Inglasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Klicka på länken och Läs mer om Balco och nyckeln till framgång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.