Menu

Språk:

Balco breddar sitt erbjudande med fasadrenovering

 För att bättre kunna möta kundernas behov, stärker och kompletterar nu Balco sitt erbjudande och kommer som totalentreprenör även att erbjuda renovering av fasad i kombination med balkongprojekt. Genom att ta ansvar för både balkong och fasad kan Balco, genom samarbete med en nordisk bank, ge upp till 70 års amortering på ett helt projekt, vilket gör satsningen såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar.

Komplett fasadrenovering ger energibesparing

På många fastigheter som är i behov av en balkongrenovering, behöver även fasaden förnyas. En komplett renovering ger en betydande energibesparing, en mer hälsosam boendemiljö och påverkar dessutom husens utseende positivt. Inledningsvis är det fokus på den svenska marknaden, men målet är att på sikt kunna erbjuda totalentreprenad även på övriga marknader där Balco är verksamma.

– Att vi nu breddar vårt erbjudande är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet. Genom att erbjuda en totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår stärker vi vår marknadsposition, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco.

Vill du veta mer? Klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se
Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se


Kontakta oss

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Öppen balkong från Balco.
Balco breddar med fasadrenovering
Inghlasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.