Fakta om företaget

  • Grundades 1987
  • Ägs till 20% av anställda
  • Ägs till 80% av Segulah IV L.P
  • Bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Schweiz, Polen och Nederländerna.
  • Agenter i flertalet länder
  • Omsätter ca 800 MSEK
  • 55% soliditet
  • 300 anställda (1% sjukfrånvaro)
  • Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • Org. nr 556299-4482

Fakta

Vi älskar balkonger!

Det är lika bra att säga det direkt: Vi älskar balkonger! Från början var våra resurser små, men med entusiasm och hårt arbete kommer man långt. Idag är vi marknadsledande och våra öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa. Vi är också stolta över att våra innovativa lösningar och eleganta design har skänkt många människor ökad livskvalitet.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

BARA FÖR DIG

För oss är det inte bara slutresultatet som räknas. Vi vill att du ska känna trygghet redan vid första kontakten. Därför har varje objekt bara en säljare och varje projekt en projektledare – dina kontaktpersoner i stort som smått.

TRYGG OCH STABIL PARTNER

Att investera i inglasade balkonger är ett stort beslut. Många människor är involverade i beslutsprocessen och en mängd frågor kommer att dyka upp under resans gång. Det är alltid lätt att missa något.

Hållbar produktutveckling

Balco har sin produktion i moderna och effektiva lokaler vid det svenska huvudkontoret i Växjö. Produktionsprocessen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2, vilket gör Balco unikt i branschen. Det innebär en hög kvalitetsnivå genom alla delar av produktionen samt att Balco tar stor hänsyn till miljön. I produktionen används enbart el som kommer från förnybara energikällor.

Vi hjälper er därför gärna genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

Kvalitetsbevis som ger trygghet

Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg samarbetspartner.

Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.

Balco Patent Logotyp
Den här symbolen visar att lösningen är unik för Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på små detaljer som gör att helheten blir så mycket bättre.
ISO certifiering

Vår certifiering enligt ISO 9001 innebär att du får en kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför produktionen på ett för miljön skonsamt sätt.

Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är medlemmar förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.

Vi tar ansvar

Vi söker ständigt nya lösningar som kan bidra till att minska miljöpåverkan ytterligare i vår produktion och våra produkter. Exempelvis är huvudparten av de material som används i våra inglasningssystem underhållsfria och återvinningsbara.

Material med lång livslängd och robusta konstruktioner bidrar till att göra våra produkter långsiktigt hållbara, både för plånboken och miljön. Dessutom tillverkar vi alla balkonger i moduler för att minimera transporterna.

Kör grönt och ansvarsfullt

I storstaden finns det massor av goda skäl att dela bil via en gemensam bilpool. Ännu bättre är det om det handlar om miljövänliga elbilar. Vi vill stimulera smarta och miljövänliga kommunikationssätt. Därför är Balco stolt sponsor av Gårdstens Elbilspool i Göteborg.

Lite hjälp på traven

Stiftelsen Läxhjälpen är en privat icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet hjälper högstadielever i socioekonomiskt utsatta områden att nå godkända betyg och komma närmare sina drömmar. Balco utför många projekt i utsatta områden och ser hur insatserna gör skillnad, inte bara för för trivseln i områdena utan även för stoltheten och framtidstron hos dem som bor där. Därför är det viktigt för oss att vara med och ge vårt stöd där det behövs som mest.

Kommande event

En inglasad balkong kan bli så mycket mer än ett extra rum. Den kan vara ett sätt att spara energi, bli en del av en total fasadrenovering eller bidra till nöjdare hyresgäster med en lägre omflyttning som följd.

Läs mer

 

Referenser

Hedekæret

Hedehusene, Danmark

Solsletta BRL

Lillestrøm, Norge
Störst på balkonger i Europa | Balco
WordPress Lightbox