Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Akelius Salem
Rönninge, Sverige

Storskogsvägen och Bergsvägen i ny skrud

Ljusare hem

Ljusare hem

Lägre underhållskostnad

Lägre underhållskostnad

Större yta

Större yta

Fakta – Akelius Salem

Kund

Akelius Lägenheter AB

Byggår

2016

Adress

Storskogsvägen 1-82,
Bergsvägen 2-38
144 32 Rönninge

Antal balkonger

720 Stycken

De gamla balkongerna var utdömda

I Salem, Rönninge har hyresgästerna fått nya balkonger. De 720 balkongerna var i dåligt skick,och hade gjort sitt, bland annat var infästningarna i takbjälklaget dåliga. Efter utredningar av två betongkonsultföretag köptes hela totalentreprenaden av Balco.

Ulf Gustafsson, byggprojektledare Akelius: ”Vi hade några viktiga faktorer när vi valde leverantör. Vi ville hanågon som har en totallösning. En leverantör som ansvarar för hela kedjan. Även totalpriset var viktigt – t ex så prioriterade vi en leverantör som med goda garantier under genomförandet kunde avsluta projektet på kort tid. Den ursprunglliga tidplanen löpte över 14 månader, men i dialog med Balco halverade vi den till 7 månader.”

Citat Balco

Vi är väldigt nöjda med den transparens som har präglat hela projektet”

Ulf Gustafsson

Byggprojektledare, Akelius AB

Nya, större och inglasade balkonger

När Akelius AB tillträdde som ägare gjorde de upp en plan för att komma till rätta med problemen kring balkongerna. Två betongkonsultföretag anlitades och balkongerna dömdes ut. Hela konstruktionen skulle bytas ut och de nya balkongerna skulle ha inglasning som tillval.I konkurrens så köptes hela totalentreprenaden av Balco AB. Projektet, som egentligen var planerat att fortlöpa under 14 månader, halverades till 7 månader, i dialog med Balco. Något som byggprojektledare, Ulf Gustafsson, är glad över och fortsätter ”Utöver detta är vi nöjda med att Balco återkopplar snabbt och är lyhörda för oss och våra hyresgästers behov.”

Akelius Salem – Rönninge, Sverige Före

Före: Demontering av de gamla balkongerna inför montering av nya, större och inglasade balkonger.

Akelius Salem – Rönninge, Sverige Efter

Efter: Mer utrymme och bättre ljusinsläpp.