FÖR ARKITEKTER & KONSULTER

Vi ger fasaden liv

Balcos inglasade system är en investering som förstärker husets karaktär och gör boendemiljön mer attraktiv. I samarbete med en skicklig arkitekt blir balkongsystemen en viktig del av arkitekturen, där glaset bidrar till bättre livsmiljö och närmare kontakt med livet utanför. Vår långa erfarenhet hjälper oss att förstå arkitektens önskemål och att omsätta idéer till funktionella, eleganta system som gör balkongen till en viktig del av boendemiljön. Både när det gäller renovering och nybyggnation.

Idéer blir verklighet

Det är inte alldeles enkelt att arbeta fram tilltalande och funktionella inglasningar. Därför vill vi vara en inspirationskälla – en flexibel och innovativ leverantör som är lyhörd för idéer och förslag från arkitekter och samarbetspartners. På Balco är vi vana vid att ta fram underlag till bygglovshandlingar och presentationer. Våra erfarna projektledare och konstruktörer är väl inlästa på krav och regler i de olika länder vi är verksamma.

Läs om processen – Balco totalentreprenad.

Stora möjligheter

Varje projekt unikt och lösningarna måste anpassas efter byggnadens speciella förutsättningar. Balcos inglasade balkongsystem erbjuder stora valmöjligheter när det gäller utformning, dränering, luckor, glas, färger och material. Denna flexibilitet är en tillgång för arkitekter, som snabbt kan realisera sina idéer med hjälp våra olika system och tillval. Balco har även ett flertal patent som ger systemen unika fördelar.

Läs om våra olika inglasade balkongsystem, färger, glas och tillval.

På vår konstruktionsavdelning kan du få hjälp med konstruktionsritningar, beräkningar och annat som du behöver i ditt arbete.

BIM OBJECT

Balco är Bimkompatibla, med det menas att vi har utvecklat en 3D katalog med våra produkter som lätt kan anpassas och användas som ritningsunderlag. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan förbättra planering, design, konstruktion och fastighetsförvaltning och hjälpa till att:

  • Öka lönsamheten
  • Förbättra visualiseringen
  • Planera mer exakt
  • Optimera kommunikationen
  • Öka produktiviteten
  • REVIT®

 

Balcos produkter finns att ladda hem som Revit fil, och fungerar som ”drag and drop” funktion till dina ritningar. På sikt kommer även våra BIM objekt finnas tillgängliga i ArchiCAD. För mer information kontakta Balco.

Klicka här för att se våra objekt

Architectural Advisor

På Balco har vi en heltidsanställd Architectural Advisor som fungerar som länken mellan arkitekt, projektledare, säljare och kund. Förutom en gedigen kunskap om alla Balcos system kan vår Architectural Advisor bidra med fotorealistiska 3D-visualiseringar av aktuella projekt. För oss är visualiseringen en viktig del i dialogen på vägen fram till rätt lösning. Arkitekten och beställaren får en klar bild av slutresultatet och det skapar en gemensam plattform för projektet.

Soldiagram

Vid utformningen av balkonger är ljuset ofta helt avgörande. Tvärtemot vad många tror kan en inglasning bidra till att göra både balkong och lägenhet ljusare. Balkongens placering, vinkel och material hjälper nämligen till att fånga upp ljuset på bästa sätt. Detta är exempel på kunskap som vi kan bidra med och som kan göra stor skillnad i ett projekt. En av våra danska samarbetspartners, arkitekten Finn Ørstrup, har utvecklat så kallade soldiagram för att kartlägga hur ljuset faller vid olika tider på dygnet och vid olika årstider. Soldiagrammen hjälper honom att ge balkongerna rätt proportioner och utformning för att skapa det ljus som behövs.