Balcos unika loftgångsinglasning – nu inflyttningsklart i Götene

Inglasade loftgångar från Balco har gett nytt liv åt GöteneBostäders fastighet i centrumnära Västra Prästgårdsängen. Huset på Vikingagatan 13 i Götene stod färdigt kring 1970 och har sedan dess genomgått flera förändringar. På 1990-talet ombyggt till skola. 2015 planerades för ett flyktingboende. Byggnaden eldhärjades samma år.

Nu står ett nytt flerfamiljsboende klart på Vikingagatan 13 och Götene kommun har på kort tid kunnat addera 22 attraktiva lägenheter i olika storekar till sitt bestånd och dessutom skapat en levande och trivsam utemiljö i Västra Prästgårdsängen.

Balcos loftgångsinglasning finns redan på flera platser i landet. GöteneBostäder blev dock först i Västsverige med den unika lösningen. Jan Karlsson, Balco, berättar om de generella fördelarna: ”Inglasning av loftgångar gör att du kan minska husets uppvärmningskostnader. Detta innebär att vi tillsammans bidrar till att minska vårt ’carbon footprint’, eftersom loftgångslösningen har betalat sig i termer av miljöpåverkan redan efter några år.”

På Vikingagatan resulterade de nya inglasade loftgångarna att husets tidigare 18 lägenheter kunde öka till 22. Jan Karlsson igen: ”Genom att komplettera ett hus med en loftgång förbättrar vi tillsammans tillgängligheten. Vi skapar utrymme för fler lägenheter. Andra fördelar är att du slipper snöskottning och sopning av loftgångarna och att byggnadsstommens livslängd förlängs avsevärt.”

GöteneBostäders LOU-upphandling gav ombyggnadsuppdraget åt Sälles Rör AB i Götene. Byggstart var i november 2017. Inflyttning skedde nu i september. ”Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna och med Balco har fungerat mycket bra. Vi är stolta att visa upp vår ’nya’ fastighet”, säger Martin Sohlberg på GöteneBostäder.

”Anledningen till att vi valde Balco som leverantör av loftgångar, balkonger och franska räcken var både företagets goda referenser och att man tog ett helhetsansvar. Vi har haft en mycket positiv dialog med Balco genom hela projektet”, kommenterar Calle Liljestam på Sälles Rör.

Balco erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK.

Ytterligare information

  • Stephan Palmgren, Affärsområdeschef: +46 708 451 050, stephan.palmgren@balco.se

Balcos inglasningar skapar trygghet

I nr 3 av HBV-magasinet lyfts Balco fram av Michael Pirosanto, VD hos Gårdstensbostäder, som en samarbetspartner till att utveckla Gårdsten, Göteborg. Ett samarbete Balco är mycket stolta och glada över att få vara med och delta i.

Att Balcos inglasade balkonger bidrar till ökad trygghet i bostadsområden runt om i norra Europa är en feedback många kunder återkommer med. Detta beror främst på att det blir mer attraktivt att vara på balkongerna större delen av året med en inglasad balkong. Med ökad närvaro på balkongerna så ökar även uppsikten över bostadsområdet.

Miljöaspekten vid tillverkning och produktutveckling av balkonger arbetar vi på Balco ständigt med att förbättra. I Balcos svenska produktion används endast el ifrån förnybara energikällor, något som även Gårdsten prioriterar. Verksamheten i Sverige är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, som visar på hög kvalitetsnivå genom hela produktionskedjan och stort fokus på miljön.