Från idé till verklighet

Att investera i inglasade balkonger för en fastighet eller ett helt bostadsområde är ett stort beslut. Många människor är involverade i beslutsprocessen och en mängd frågor kommer att dyka upp under resans gång. Det är alltid lätt att missa något. Med Balco får ni en trygg och stabil partner genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd garantibesiktning.

Totalentreprenad

KRAV OCH REGLER ÄR EN DEL AV VÅR VARDAG

På vår konstruktionsavdelning arbetar ett tiotal ingenjörer med alla de detaljer som måste stämma för att slutresultatet ska hålla i många år. En grundläggande del i arbetet är att kontinuerligt utföra provningar på material och konstruktioner. Detta gör vi för att kunna säkerställa kvaliteten i varje enskild detalj. Vi håller oss också ständigt uppdaterade på alla de krav och regler som gäller i de länder där vi verkar.

BRA BESLUTSUNDERLAG

Tillsammans med en arkitekt, rådgivande ingenjör eller i direkt dialog med våra kunder enas vi om balkongernas utförande samt vilka färger och material som ska användas.  Arbetet resulterar som regel i ett fotomontage som visar hur den tänkta balkonglösningen skulle kunna se ut på befintlig fasad. Det betyder mycket att redan i ett tidigt skede kunna se hur det färdiga resultatet kan komma att se ut!

ALLT MÅSTE STÄMMA

Det är mycket information som ska sammanställas innan det slutgiltliga konstruktionsarbetet kan påbörjas. Vi gör bland annat noggranna beräkningar av infästningar och andra tekniska detaljer för att anpassa dem till de olika lastkrav som kan förekomma. Kraven kan nämligen variera mycket beroende på var balkongen ska placeras, såväl geografiskt som på själva fasaden. Även om balkongerna ser identiska ut, är nämligen varje balkongkonstruktion unik.

EN RITNING FÖR VARJE DEL OCH MOMENT

När all information har bearbetats är det dags att börja rita. Den kompletta balkongen med varje enskild detalj ritas både två- och tredimensionellt. När ritningarna är godkända förbereds produktionen och utförliga instruktioner sammanställs för montaget. 

All produktion sker i moderna och effektiva lokaler vid vårt svenska huvudkontor i Växjö. Där arbetar vi med att svetsa, bearbeta aluminiumprofiler, lackera och montera. Vår produktionsprocess är certifierad både enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2. Det innebär att vi har en hög kvalitetsnivå genom hela produktionen samt att vi tar stor hänsyn till miljön. För att säkerställa vår höga kvalitet och leveranssäkerhet investerar vi dessutom kontinuerligt i maskiner och kompetens.

DAGS ATT MONTERA

När samtliga komponenter är klara sätts de samman och levereras därefter till det aktuella objektet. Arbetet på fastigheten har säkert redan påbörjats innan materialleverans sker. Alla gamla balkonger och räcken har förmodligen demonterats och fasaden har kanske också blivit restaurerad. Självklart får de boende information om när arbetet ska utföras. Troligtvis har ni också haft ett par byggmöten, då vi tillsammans har gått igenom alla detaljer och tidsplaner. Slutmontage av balkongerna utförs av specialiserade montörer under ledning av en montageledare. När alla balkonger är monterade är det dags för slutbesiktning. När den är utförd, och allt är godkänt, är byggprocessen slutförd.

FÖR OSS FINNS DET YTTERLIGARE EN DIMENSION

Det är först en tid efter det att vi har slutfört vårt arbete som man kan se det verkliga resultatet. Därför återkommer vi gärna även när vårt egentliga uppdrag är färdigt. Vi tycker helt enkelt om att se hur alla dessa tidigare ganska livlösa fasader plötsligt får ett helt nytt liv. Den upplevelsen tröttnar vi aldrig på…

Kontorsmiljö » Vi håller oss ständigt uppdaterade på alla de krav och regler som gäller i de länder där vi verkar. «

Har du råd att avstå?

Det finns en mängd viktiga skäl till varför du bör investera i inglasade balkonger från Balco.

  • Minskad korrosion
  • Risken för frostsprängning elimineras
  • Minskad energiåtgång
  • Minskade underhållskostnader
  • Ljudreducering
  • Ökat fastighetsvärde
  • Minskad omflyttning
  • Ökad säkerhet
  • Bättre inomhusklimat
  • Ett extra rum

Vill du veta mer om inglasade och öppna balkonger?

Jag vill veta mer, kontakta mig.

Störst på balkonger i Europa | Balco
WordPress Lightbox