Balco klimatvägg
– det hållbara alternativet

Lägg pengarna på en renovering som håller i 15 år.
Eller gör en god investering som håller livet ut.


Det finns ett alternativ till en traditionell kortsiktig renovering när fasad, fönster och balkonger är i dåligt skick. Alternativet heter Balco ”klimatvägg”. Det är en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lösning som innebär att en integrerad inglasning monteras framför betongplattan. Inglasningen skyddar betongplattan och förlänger på så sätt balkongernas livslängd med upp till 50 år.*

Klimatskyddande skal

De inglasade balkongerna fungerar även som ett klimatskyddande skal för fastigheten, vilket ger minskade energikostnader, minskat underhållsbehov och minskat buller från omgivningen. Genom att täcka hela fasaden med Balcos inglasade balkongsystem skapar man en klimatvägg. Oberoende studier har visat att det ger en energibesparing på nästan 20 procent. Balkongens luckor och luft fungerar nämligen som isolering, vilket gör att tilluften värms upp innan den når in i lägenheten. Effekten blir minskat golvdrag och höjd inomhustemperatur. Klimatväggen eliminerar dessutom renoveringsbehovet för såväl balkong som fasad, fönster och dörrar.

 

Ditt livs investering

I samband med en renovering tar många vara på den unika möjligheten att få större balkonger. Det ökar trivseln och användningen av balkongerna ytterligare, samtidigt som värdet på fastigheten ökar. En hållbar investering, helt enkelt.

 


* Resultaten är hämtade från en studie av Ramböll, Skandinaviens ledande byggkonsulter (Rapporten ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion”). Enligt konsulterna på Ramböll finns en mängd viktiga skäl till varför du bör investera i inglasade balkonger från Balco som alternativ till traditionell balkong- och betongrenovering.

Har du råd att avstå?

Det finns en mängd viktiga skäl till varför du bör investera i inglasade balkonger från Balco.

  • Minskad korrosion
  • Risken för frostsprängning elimineras
  • Minskad energiåtgång
  • Minskade underhållskostnader
  • Ljudreducering
  • Ökat fastighetsvärde
  • Minskad omflyttning
  • Ökad säkerhet
  • Bättre inomhusklimat
  • Ett extra rum

Vill du veta mer om inglasade och öppna balkonger?

Jag vill veta mer, kontakta mig.

Störst på balkonger i Europa | Balco
WordPress Lightbox