Dräneringssystem

Dränering är kanske inte det första man tänker på när det gäller en inglasad balkong, men är definitivt en av de viktigaste funktionerna. Rätt val av dränering gör att bröstningen ser fräsch ut längre. Med en genomtänkt dränering slipper man nämligen fula ränder från regn- och smutsvatten. Vi har därför utvecklat ett eget patent som leder ner vattnet i dolda kanaler. Visserligen till en något högre initialkostnad, men den betalar sig snabbt.

Cleanline®

Patenterat dräneringssystem som effektivt minskar risken för smutsränder som rinnande vatten ger upphov till utanpå bröstningsbeklädnad. 

Minimerad risk att vatten drivs in på balkongen vid vindbelastning och samtidigt undertryck på balkongen. Vattnet fångas upp i den undre rälsprofilen och leds via horisontala kanaler ut till hörnstolparna. I stolparnas invändiga kanaler leds sedan vattnet våning för våning ned till underkant nedersta balkong. Extra säkerhetsdränering finns integrerad i balkongpartiets bottenprofil för att säkerställa säker avrinning av balkongplattan om man glömt att stänga luckorna vid regnväder.

Cleanline®
Störst på balkonger i Europa | Balco
WordPress Lightbox